Köpa in sig och bli delägare i företag

Att köpa in sig och bli delägare i ett företag kan under rätt förutsättningar bli en mycket god investering. Vi sammanfattar vad du behöver veta ifall du antingen fått erbjudande om att bli delägare i ett aktiebolag eller funderar på att gå in som investerare. Både fördelar och risker.

Tips – Beställ en oberoende företagsvärdering för att ta reda på om priset per aktie är rimligt innan du satsar.

Läs mer om företagsvärdering & beställ

Varför köpa in sig i ett företag?

Alla delägare i ett aktiebolag har samma rättigheter. Köper du in dig i ett företag äger du en del av bolaget och har rätt att ta del av dess beslutsfattande, vinst och framsteg.

Låt oss sammanfatta vad det innebär:

1. Du får ta del av vinst och utdelning

Ett aktiebolag som går med vinst kan antingen återinvestera den i verksamheten och satsa på vidare expansion eller dela ut den till aktieägarna. Som delägare i ett företag har du samma rätt som övriga ägare att ta del av bolagets vinst.

I början kanske det inte blir så mycket pengar men om företaget växer och är lönsamt kan det handla om ganska stora belopp i form av utdelning i framtiden.

I vissa riktigt framgångsrika företag är det inte omöjligt att utdelningen med tiden till och med blir större än lönen.

2. Du får inflytande i bolaget

Du som är delägare får vara med på företagets årsstämma (bolagsstämma) och rösta på olika beslut.

Bland annat ska resultaträkning och balansräkning fastställas och så röstar ni på om VD och styrelsen ska få ansvarsfrihet.

Beslut om hur vinst och eventuell förlust ska disponeras tas också. Om styrelsen till exempel förslagit utdelning så är det på bolagsstämman som ni som är delägare röstar på detta förslag.

Andra beslut som kan tas är exempelvis om ny revisor ska utses eller om företaget ska ta in mer pengar (ge ut aktier) genom nyemission.

3. Du kan tjäna pengar om du säljer dina aktier

Om det är ett bra företag som du tänker köpa in dig i finns troligtvis utsikter att det kommer att växa och ta marknadsandelar.

Med andra ord – värdet på bolaget ökar med tiden om det expanderar och går med vinst.

Som delägare kan du någon gång i framtiden kanske sälja dina andelar och tjäna pengar på skillnaden i vad aktierna är värda då mot vad du betalde när du köpte in dig.

Hur blir man delägare i ett företag?

Det finns tre olika sätt som du kan bli delägare i ett aktiebolag:

1. Köpa aktier av en annan delägare

Om en befintlig delägare i företaget vill sälja sina aktier kan du köpa dem av honom eller henne. Ni gör då upp om vilket pris du ska betala per aktie. Sedan skriver ni köpeavtal och så betalar du och får avräkningsnota. Därefter skrivs du in som ny delägare i aktieboken.

2. Köpa andelar vid nyemission

Ibland ger företag ut nya aktier för att ta in nya delägare. Då kan du vara med i nyemissionen som det heter och köpa på dig andelar. Vanligtvis föreslår styrelsen pris per aktie och hur många aktier som går att köpa.

3. Optioner – ett alternativ till att köpa in sig direkt

Man kan säga att det finns ett tredje alternativ också: att teckna optioner. En option är en slags rättighet att köpa in sig i företaget till ett bestämt pris i framtiden. Det är en vanlig personalförmån.

Om företaget går bra kan du betala det förutbestämda priset vid angivet datum och bli delägare. Men du har rätt att avstå om du vill, utan att ange skäl. Så kan du exempelvis göra ifall bolaget går dåligt eller om du bestämmer dig för att satsa pengarna på något annat istället.

Vad är aktierna värda?

När du köper in dig i ett bolag bör priset motsvara marknadsvärdet för att mellanskillnaden inte ska beskattas som tjänst.

Med vad är då marknadsvärde? Hur vet du att du betalar rätt pris per aktie?

Det är inte ovanligt att aktier i privata bolag värderas till 4 – 6 gånger vinsten. Men det är viktigt att poängtera att denna så kallade multipel varierar kraftigt mellan olika branscher och beroende på hur stort bolaget är. Dessutom går det sällan att bara ta vinsten rakt av och räkna utan man behöver göra diverse justeringar först för att det ska bli rätt.

Ska du satsa en lite större summa pengar kan det verkligen löna sig att låta göra en oberoende företagsvärdering för att få reda på om priset är rimligt. Med en professionell värdering i ryggen har du också en förhandlingsposition om du vill förhandla ner aktiepriset.

Känner du till det ungefärliga värdet på bolaget slipper du oroa dig för att du betalar ett överpris.

Beställ en företagsvärdering

Finns några skyldigheter som delägare?

Dina skyldigheter som delägare är mycket begränsade enligt aktiebolagslagen. Du får gå på bolagstämma om du vill men du måste inte. Dina aktier är dina och du måste inte prestera något för att behålla dem.

Det enda som du behöver hålla utkik efter är om det finns ett aktieägaravtal som du som delägare måste signera.

Ofta är sådana aktieägaravtal fördelaktiga eftersom de kan sätta upp tydliga regler för vad som gäller aktieägare emellan. En trygghet med andra ord.

Men det är inte ovanligt att sådana avtal till exempel begränsar dina rättigheter att engagera dig i konkurrerande verksamhet. Det är också ett vanligt krav att dina aktier ska vara enskild egendom.

Finns det risker med att bli delägare i aktiebolag?

Även riskerna är begränsade. Så här kan de sammanfattas:

1. Du kan förlora din investering

Som regel är den främsta risken att du kan förlora de pengar som du satsat. Skulle företaget gå dåligt kan värdet på din investering minska rejält eller i värsta fall gå helt förlorad om bolaget går i konkurs.

2. Risk att alla ägg läggs i samma korg

Att gå in som delägare i ett aktiebolag kan löna sig. Denna typ av investeringar kan ofta ge en högre avkastning än på börsen på sikt.

Samtidigt finns risken att man satsar proportionellt sett mer pengar i denna typ av privata investeringar än vad du annars hade gjort i en enskild aktie på börsen. Det leder då till en dålig diversifiering av dina aktieinnehav, vilket kan liknas med att du ”lägger alla äggen i samma korg”.

3. Större risk om det också är din arbetsgivare

Det kan vara både motiverande och lönsamt att äga aktier i det företag där man jobbar. Men det finns även en risk med det. Skulle företaget gå dåligt finns risken att du förlorar både din lön och din investering.

Dessutom kan det vara svårt att betrakta investeringen objektivt om du har band till arbetsplatsen, chef och kollegor.

4. Det kan vara svårt att sälja aktierna när du vill

En annan risk är likviditetsrisken: Ifall du får för dig att du vill sälja aktierna kan det vara svårt att hitta en köpare. Om företaget inte är börsnoterat går det sällan att sälja snabbt eller till det pris du förväntar dig. Har du tur kan andra delägare vilja köpa ut dig, men det finns inga garantier.

5. I extrema undantagsfall kan du bli personligt betalningsansvarig

Det finns även vissa ganska extrema situationer då aktieägare kan bli personligt betalningsansvariga. Det gäller om bolaget hamnar i ett läge då det borde likvideras / gå i konkurs och du som aktieägare samtidigt 1) känner till (men inte reagerat på) att styrelsen inte följt lagen och 2) du samtidigt också agerat i bolagets namn.

Som du förstår behöver de flesta delägare aldrig oroa sig för detta då de varken har den insikten i styrelsens arbete eller själv agerat i bolagets namn.

Är det klokt att låna pengar för att bli delägare?

Svaret på den frågan måste du själv besvara men vi kan dela med oss av några tankar.

Generellt sett gäller att ska man låna pengar till något så ska det vara till investeringar – inte till konsumtion. Om möjligheten att bli delägare uppstår och du saknar ett kapital att investera kan någon form av lån bli aktuellt.

Du får dock tänka på att risken med ditt aktieköp ökar drastiskt om du lånar pengar för att bli delägare. Skulle företaget gå i konkurs och dina aktier bli värdelösa har du alltjämt lånet med dess ränta kvar att betala.

Vilken ränta du kan få kan också vara avgörande. Kan du låna av någon i familjen mer eller mindre gratis är det förstås en lägre risk än om du tar ett dyrt privatlån. Att utöka bolånet kan vara ett bra alternativ.

Huruvida det är smart att låna för att köpa in sig i ett företag låter vi därför vara osagt. Väg risken mot möjligheterna och fråga dig själv – har du råd att förlora investeringen?

Köpa in sig som privatperson eller genom företag?

Både fysiska och juridiska personer kan vara aktieägare. Med andra ord kan du välja om du ska bli delägare som privatperson eller genom ett företag.

Fördelen med att köpa in sig som privatperson är att det är det enklaste att göra om du inte råkar ha ett aktiebolag redan. En annan fördel är att du kan ha rätt att få investeraravdrag.

Att bli delägare via holdingbolag kan ge skattefördelar

Går in som delägare genom ett aktiebolag istället för privat kan det få stora skattemässiga fördelar den dagen du säljer dina aktier.

Om du säljer aktierna som privatperson och inte har sparat utdelningsutrymme beskattas eventuell vinst som inkomst av tjänst ifall det är ett fåmansföretag. Det kan bli dyrt. Skatten på vinsten från försäljningen kan variera från 20 % upp till 60 % beroende på olika faktorer.

Ifall du istället har ett holdingbolag (ett aktiebolag som blir delägare i företaget) kan du under vissa förutsättningar sälja dina andelar skattefritt. Kapitalet hamnar då i holdingbolaget och du kan investera det i något nytt. Alternativt kan du bestämma en skattemässigt fördelaktig takt att dela ut pengarna till dig själv från ditt holdingbolag.

Gör en värdering innan du går in som delägare

Ska du fatta ett beslut om att bli delägare i ett företag? Ta reda på om det erbjudna priset är rimligt innan du köper in dig. Genom att låta göra en oberoende värdering av bolaget kan du fatta beslut på rätt grunder.

Beställ en företagsvärdering

Vanliga frågor om delägarskap i aktiebolag

Vilka fördelar finns med att bli delägare i företag?

Som delägare får du ta del av företagets vinst. Du kan eventuellt sälja dina aktier i framtiden till ett högre pris. Dessutom får du vara med och bestämma genom röstning på bolagsstämman.

Får man äga aktier i ett bolag man jobbar på?

Ja du får köpa aktier i det företag som du jobbar på. Tänk bara på att om det är börsnoterat så måste du vara försiktig så att du inte köper eller säljer aktier på insiderinformation.

Vad innebär det att vara partner i ett företag?

Att vara partner kan innebära att du köper eller får andelar (aktier) i företaget, det vill säga att du blir delägare. Alternativt kan det betyda att du har ett nära samarbete med bolaget, exempelvis genom eget företag.

Hur fördelas vinsten i ett aktiebolag?

Styrelsen föreslår hur vinsten ska fördelas och bolagsstämman röstar på förslaget. Blir det utdelning fördelas den proportionerligt mellan alla delägare.

Källor

https://www.paresources.se/ta-in-delägare-aktiebolag/

https://rikatillsammans.se/forum/t/bli-delagare-i-bolaget-du-ar-anstalld-i/35111

https://enklajuridik.se/foretagsjuridik/rattigheter-delagare-aktiebolag/