Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är den vanligaste värderingsmetoden. Den bygger på att räkna ut den avkastning en investering förväntas ge samt en så kallad kalkylränta. Metoden fungerar för att värdera i princip alla verksamheter.

Vad är avkastningsvärdering av företag?

Avkastningsvärdering är ett mycket vanligt sätt att värdera bolag på. Den utgår från ett genomsnittligt resultat de senaste två till tre åren men ibland upp till fem år bakåt. Dessutom blickar den framåt något år.

Förutom vinsten kan bland annat följande tas med i beräkningen:

 • Oms√§ttning
 • Konjunktur
 • Marknadsf√∂rh√•llanden
 • Konkurrens

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.

  Kalkylr√§nta ‚Äď framtidsprognosen justeras

  Resultatet räknas upp med en faktor som varierar beroende på vilken bedömning som görs kring risken, räntekrav och tidsaspekten. Ofta ligger detta tal på mellan 2 och 7. Ju högre risk och ju högre räntekrav, desto lägre faktor.

  Det finns en variant av avkastningsvärdering som kallas för diskonterad kassaflödesmetod (DCF). Man diskonterar framtida vinster till nuvärde, den så kallade kalkylräntan.

  Ju större risk och ju högre finansieringskostnader desto högre avkastningskrav brukar det vara. Det innebär i sin tur en högre satt kalkylränta.

  Avkastningsv√§rdering ‚Äď formel

  I sin enklaste form kan en formel för avkastningsvärdering skrivas så här:

  v = a / i

  där:

  • v = avkastningsv√§rdet
  • a = uth√•llig vinst
  • i = kalkylr√§ntan

  En komplicerad värderingsmetod

  Avkastningsv√§rdering √§r en ganska komplicerad v√§rderingsmetod som bygger p√• flera gissningar och antaganden. √Ąnd√• √§r det den mest anv√§nda metoden f√∂r f√∂retagsv√§rdering. Det beror p√• dess styrka att kunna v√§ga in aspekter som:

  • Personal
  • Marknad och marknadsposition
  • Aff√§rsid√©
  • Teknologi och patent

  Kort och gott ‚Äď s√•dant som inte syns p√• balansr√§kningen men som √§nd√• √§r mycket viktigt f√∂r att bed√∂ma v√§rdet i ett f√∂retag.

  När används avkastningsvärdering av bolag?

  De flesta gånger någon ska köpa ett företag är dess möjlighet att generera vinst i framtiden minst lika viktigt som de tillgångar som finns i bolaget.

  På grund av sin framåtblickande natur används avkastningsvärdering ofta för företag som genererar vinst tack vare sådant som inte direkt återspeglas i balansräkningen.

  Värderingsformen passar bra för:

  • V√§rdeskapande f√∂retag
  • V√§xande f√∂retag
  • Bolag som √§r ett investeringscase
  • I princip alla bolag men s√§rskilt tj√§nstebolag
  • F√∂retag med stora immateriella v√§rden

  Avkastningsv√§rdering anv√§nds f√∂r att f√∂rutse f√∂retagets framtida vinster. H√§r skiljer den sig fr√•n substansv√§rdering som bara tar h√§nsyn till vilka tillg√•ngar och skulder som finns i bolaget.

  Fördelar

  • Passar bra n√§r verksamheten ska drivas vidare
  • Tar h√§nsyn till de v√§rden som bolaget kan skapa i framtiden
  • V√§ger in immateriella v√§rden
  • Kan anv√§ndas f√∂r att ber√§kna tillv√§xt

  Nackdelar

  • Tidskr√§vande
  • Bygger p√• antaganden och i viss m√•n gissningar
  • Sv√•rt att hitta l√§mplig kalkylr√§nta som ska avspegla avkastningskravet
  • Kan vara sv√•r att applicera 

  Vanliga frågor om avkastningsvärdering

  Avkastningsv√§rdering √§r ett s√§tt att v√§rdera f√∂retag som bygger p√• en uppskattning av bolagets m√∂jlighet att generera vinst i framtiden ‚Äď ett avkastningsv√§rde.

  Avkastningsvärdering bygger på historiska vinster och en uppskattning av kommande års vinst som justeras upp beroende på hur hög eller låg risk det är samt vilket avkastningskrav som finns.

  Avkastningsvärdering passar bra att använda för nästan alla verksamheter som går med vinst och / eller som uppvisar en trend i omsättningen.

  Avkastningsvärdering passar inte vid likvidering av företag. Det kan även vara svårt på mycket små bolag, speciell om de inte går med vinst och inte har någon tillväxt.

  Vanligtvis g√∂r man ett avdrag f√∂r 20,6 % bolagsskatt (2021) p√• den f√∂rv√§ntade vinsten innan ber√§kningen.