Multipel

Multiplar används vid värdering av både onoterade och börsnoterade aktier. P/E-tal, en vinstmultipel, är ett exempel på en sådan multipel.

Multiplar inom företagsvärdering och aktievärdering

Vid bolagsvärdering finns två sätt att använda multiplar:

  1. Aktieanalys av börsnoterade aktier: Jämförelse av värdering av olika börsnoterade aktier eller analys av hur värderingen i en aktie utvecklas över tid. Kallas ibland för relativvärdering.
  2. Avkastningsvärdering av onoterade bolag: En multipel appliceras på vinsten för att beräkna värdet på företaget.

Bägge typerna av företagsvärdering går ofta under namnet multipelvärdering.

Multiplar inom aktieanalys

Multiplar är ett sätt att snabbt göra en analys av börsnoterade aktier. Där sätts aktiepriset i förhållande till exempelvis vinst, omsättning eller bokfört värde.

Följande multiplar används ofta:

  • P/E-tal: Aktiekursen dividerat med vinst per aktie. Kallas f√∂r vinstmultipel.
  • P/S-tal: Kurs delat med oms√§ttningen per aktie. En s√• kallad oms√§ttningsmultipel.
  • P/B-tal: Aktiens kurs dividerat med eget kapital per aktie.

√Ąr multipeln i fr√•ga h√∂g inneb√§r det att marknaden v√§rderar aktien h√∂gt. Priset √§r h√∂gt i f√∂rh√•llande till den underliggande aspekten, exempelvis vinst eller oms√§ttning.

Ifall multipeln är låg tyder det på att aktien är lågt värderad av marknaden.

Det är viktigt att notera att man endast bör jämföra denna typ av nyckeltal mellan aktier inom samma sektor eller bransch.

En annan sak att tänka på är att en hög multipel inte nödvändigtvis innebär att aktien är övervärderad och en låg innebär inte automatiskt att den är undervärderad. Ofta har bra företag som växer höga multiplar medan låga multiplar återfinns bland aktier som har finansiella problem.

Multipel i avkastningsvärderingar

N√§r man v√§rderar onoterade bolag finns ingen aktiekurs eftersom det inte finns n√•gon marknad som s√§tter priset. D√§rf√∂r √§r det inte lika l√§tt att exempelvis j√§mf√∂ra P/E-tal √∂ver tid i ett s√•dant aktiebolag (‚ÄĚP‚ÄĚ i ekvationen m√•ste best√§mmas f√∂rst).

Likväl används begreppet multiplar även där inom den värderingsmetod som kallas för avkastningsvärdering. Där är en multipel ett tal som historisk vinst multipliceras med för att räkna ut värdet på företaget.

Vilken multipel man använder beror bland annat på sektor, bolagets storlek och ägarberoende. Vanligtvis är den mellan 1 och 10, oftast mellan 3 och 5.

Exempel:

Ett v√§xande medelstort IT‚Äďf√∂retag med utarbetade rutiner och patenterad teknik kommer sannolikt att f√• en h√∂g multipel. Ett litet och lokalt familjef√∂retag med tj√§nster inom svetsning d√§r VD jobbar heltid i bolaget kommer sannolikt att f√• en betydligt l√§gre multipel.

En duktig företagsvärderare kan bedöma vilken multipel som är lämplig att använda.