Marknadsvärde

Marknadsvärde är det pris som ett företag, en fastighet, en vara, förmån eller tjänst är värd på marknaden.

Begreppet förekommer bland annat vid företagsvärderingar, i aktiehandel, fastighetsaffärer och försäkringsärenden.

Exempel på hur marknadsvärde används

Här är ett antal exempel på hur begreppet används inom olika områden:

Bolagsvärdering

Inom företagsvärderingar finns en värderingsmetod som kallas för marknadsvärdering. Den går ut på att fastställa marknadsvärdet på en verksamhet baserat på vad andra liknande bolag redan sålts för i samma område.

Dessutom kan man tala om rimligt marknadsvärde för ett bolag, oavsett vilken värderingsmetod som används, exempelvis inför en företagstransaktion.

Aktier

Vid aktiehandel avser marknadsvärde ett börsbolags totala värde. Detta värde räknas ut genom att ta aktuell aktiekurs gånger antal utestående aktier för bolaget.

Försäkringar

I samband med försäkringsärenden används aktuellt marknadspris för att bedöma vilken ersättning som ska betalas ut. Här vägs nypris, slitage och ålder in.

Ofta används avskrivningstabeller för att snabbt bestämma marknadsvärdet. Ibland kan motsvarande pris på andrahandsmarknaden användas som utgångspunkt.

Fastigheter

När det gäller fastigheter avser marknadsvärde vad andra liknande fastigheter sålts för i samma område. Uppgifterna används inom det som kallas för ortsprismetoden.

Skatt

När Skatteverket talar om marknadsvärde avser man oftast det pris som motsvarande tjänst, förmån eller vara brukar kosta på orten.