Få flera olika offerter på företagsvärdering

Företagsvärdering.com är en jämförelsetjänst för företagsvärdering

 • Företagsvärdering med djup analys
 • Enklare företagsvärderingar
 • Värdera företag i hela Sverige
Företagsvärdering

Så fungerar det:

Vad är företagsvärdering?

Att värdera en verksamhet handlar om att göra en uppskattning av det troliga ekonomiska värdet. Ofta värderar man aktiebolag men det går även att analysera enskilda firmor, handelsbolag och andra företagsformer.

Varför värderar man företag?

Syftet med att värdera ett företag är ofta för att veta vilket pris som är rimligt i samband med att ett bolag ska köpas, säljas eller om någon ska investera i det. Det är även vanligt med företagsvärderingar inför ett generationsskifte i familjeföretag, vid banklån eller bodelning.

Här på Företagsvärdering.com får du lära dig mer om hur det går till.

Du kan även få hjälp av en av våra experter för att göra en regelrätt värdering som bygger på hur det faktiskt ser ut i din verksamhet. Till skillnad från de flesta onlinevärderingar använder vi aldrig automatiska analyser och rapporter.

Överenskommelse om företagstransaktion efter att en obeorende företagsvärdering gjorts
Det är vanligt att göra en företagsvärdering i samband med att man ska köpa ett företag. Genom att använda en oberoende värderare kan både köpare och säljare känna sig trygg med det uppskattade värdet på verksamheten.

Gör en oberoende företagsvärdering

Det kan som sagt finnas mängder med anledningar att värdera ett företag. För att köpa eller sälja ett bolag, av civilrättsliga skäl, inför IPO eller av ren nyfikenhet. Och mycket mer.

Oavsett anledning är det viktigt att en bolagsvärdering är helt oberoende. Bra företagsvärderingar fungerar lika bra som underlag i förhandlingar, avtalsskrivning eller affärsutveckling som i domstol och andra rättliga ärenden.

Värdera företag med djuplodande företagsvärdering

Företagsvärdering.com använder några av Sveriges mest erfarna företagsvärderare. Du måste kunna lita på en värdering. Det är själva syftet med att ta in extern expertis – att få en korrekt bedömning av företagets värde.

I vår värdering ingår alltid

 • Professionell företagsvärdering med fundamental analys
 • Personlig besiktning
 • Intervju
Intervju i samband med en företagsvärdering.

Företagsvärdering för alla lägen

När är det bra att värdera företag?

 • Om du ska sälja företag
 • Vid köp av företag
 • Om du vill köpa aktier i ett bolag
 • När du vill jämföra företaget med konkurrenter
 • För strategisk planering och investeringar
 • När incitamentsprogram ska införas
 • Vid utvärdering av strategiska alternativ
 • Vid tvångsinlösen av aktier
 • Bodelning
 • Arv
 • Skilsmässa
 • Försäkringsärenden
 • Skatteärenden
 • Taxeringsärenden
 • Eller om du bara är nyfiken på vad ett företag är värt!

Om att värdera företag

”(…) att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden.

Professor Sven-Erik Johansson 

Sälja företag? Få rätt betalt med en värdering!

Om du funderar på att sälja ditt företag kan det betyda mycket att ha en rejäl företagsvärdering i ryggen. Eller planerar du att sälja av en del av dina aktier till en investerare?

Med en välbalanserad värdering kan du få ut det pris för din verksamhet som du förtjänar.

Ett onoterat privatägt företag har till skillnad från börsbolag givetvis ingen aktiekurs som kan fungera som riktmärke för vad marknaden tycker verksamheten är värd.

Därför ställs högre krav på en gedigen värdering av företaget för att få fram ett rimligt pris.

Det handlar om en kvalificerad uppskattning snarare än en exakt vetenskap. Inte desto mindre viktigt blir det att ta hjälp av en företagsvärderare med lång erfarenhet av att värdera företag för att beräkna dess rätta värde.

Planerar du att sälja ditt företag?

Värdera företag inför köp

Att köpa en verksamhet är ett viktigt beslut. Vad en verksamhet är värd handlar i slutändan om till vilket pris säljaren och du som köpare kan komma överens om.

Du vill givetvis kunna lämna ett välavvägt bud som har chans att accepteras men samtidigt är tillräckligt lågt att det blir en god affär för dig.

Företags-värderingar handlar om att ge dig en korrekt och oberoende bild av vad verksamheten egentligen är värd. Det ger ett gott underlag när du ska förhandla om priset så att ditt bud tas på allvar utan att du riskerar att köpa in dig för dyrt.

Har du planer på att köpa ett företag? Se till att inte betala för mycket!

Värdera företag vid förvärv

Företagsvärdering för dig som ska köpa in dig i ett företag

Att köpa in sig i företag kräver en kvalificerad bedömning av vad varje aktie i företaget är värd. Kanske finns det förhandlingsutrymme kring priset, kanske inte. Men med rätt vetskap om aktiernas egentliga värde kan du lättare bestämma dig för hur många du ska köpa – eller om det kanske är bättre att helt och hållet avstå från att investera i bolaget.

Våra företagsvärderingar används vid:

 • Nyemissioner
 • Inträde av nya delägare
 • Generationsskiften
 • IPO
 • Investeringar i startups
 • Investeringar av affärsänglar

Tänker du köpa in dig i ett företag?

Eller funderar du på att erbjuda andra att investera i ditt bolag?

Ta reda på vad en aktie är värd!

Hur värderar man ett företag?

För att säga vad ett företag är värt behöver du göra detaljerade värderingar av dess tillgångar, intjäningsförmåga och framtida potential.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du ska värdera aktiebolag. Bland annat behöver du titta på bolagets historiska och nuvarande förmåga att tjäna pengar, dess rörelsekapital, strukturkapital och ägarstruktur.

Dessutom måste du ta hänsyn till företagets kassaflödespåverkande faktorer, framtida vinstpotential och konkurrenssituation. 

Tips – anlita en expert för en mer träffsäker företagsvärdering!

Kontakta oss

Vi kan företagsvärdering

Ta hjälp av en professionell och oberoende företagsvärderare för att ta reda på vad ett företag är värt – oavsett om det är du som är ägare eller inte.

Företagsvärdering.com samarbetar med några av Sveriges bästa experter för att värdera bolag. Vi jobbar med värderingar av företag inom alla branscher i hela landet. 

Kontakta oss idag för att få en skräddarsydd offert!

Begär offert nu

Vanliga frågor och svar om företagsvärderingar

Vad ingår i en företagsvärdering?

 • Detaljerad fundamental analys av företaget
 • Kompletterande kvalitativ analys av humankapital och immateriella värden
 • Sammanfattning av resultaträkning och balansräkning
 • En värdering av företaget samt pris per aktie

Vilka företag kan man värdera?

Företagsvärdering.com erbjuder värdering av alla typer av företag, oavsett om det är ditt bolag eller ett företag du är intresserad av att köpa. Vi behöver tillgång till finansiell historik för minst ett år, något som finns öppet för alla aktiebolag i Sverige.

Hur går en företagsvärdering till?

Vi börjar med att göra en detaljerad fundamental analys av företagets räkenskaper. Därefter genomför vi intervju och personlig besiktning på plats innan vi sammanställer en detaljerad rapport över företagets värde.

Hur värderas ett företag?

Ett företag värderas genom att analysera dess räkenskaper och genom att bedöma andra värden i verksamheten. Med hjälp av fundamental analys, intervjuer och besiktning går det att göra en djuplodande värdering.

Hur lång tid tar det innan min värdering är klar?

Hur lång en värdering av ett företag tar beror dels på hur stort och komplext bolaget är, dels på hur detaljerad företagsvärdering som du behöver. Den typiska leveranstiden är två veckor från accept av offert.

Kan jag värdera företag gratis med Företagsvärdering.com?

Nej, vi förmedlar professionella tjänster för företagsvärdering som ger dig en mycket välbalanserad bedömning av vad företaget är värt. En av våra experter kommer att lägga många timmar på att analysera verksamheten.

Vad kostar en företagsvärdering?

En avancerad företagsvärdering med fundamental analys, intervju och besiktning kostar kan kosta mellan 50 000 – 100 000 kr, medan endast en slutkalkyl, utan förberedelse eller analys, kan kosta 5000 – 10 000 kr.

Vad är multipelvärdering?

Multipelvärdering är en typ av värdering av börsnoterade företag som bygger på att man jämför relativa värden – multiplar. Dessa jämförs mellan liknande bolag i nutid eller med historiska värderingar. Exempel på nyckeltal, som de också kallas, är P/E-tal, P/B-tal, EV/EBIT och P/S-tal.

Läs också: Due diligence – så fungerar det

Källor