Företagsvärdering du kan lita på

Beställ en oberoende värdering

Låt en av våra professionella och oberoende företagsvärderare ge dig ett aktuellt värde på ett företag. Värderingen bygger på de bokslut som är registrerade hos Bolagsverket samt de uppgifter som du anger i samband med beställningen.

 • Oberoende företagsvärderingar
 • Alltid manuell hantering av en expert – för en träffsäker värdering
 • Snabb leverans

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 0763043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.

  Vi är stolta över att erbjuda riktiga värderingar, gjorda av en expert – till skillnad från de helautomatiska värderingar som annars är så vanliga på marknaden.

  Vanliga frågor om vår företagsvärdering

  En professionell företagsvärderare utför värderingen utifrån de resultatrapporter och balansräkningar som finns hos Bolagsverket. Dessutom tas hänsyn till de uppgifter som du skickar in i samband med beställningen. Därmed får du en värdering som är mycket mer nyanserad än de automatiska värderingar som erbjuds på nätet. Beställer du Skräddarsydd Värdering kan dessutom intervju, företagsbesiktning, rådgivning med mera ingå.

  Vi levererar vår Värdering Basic inom 2-5 arbetsdagar efter beställning. Leveranstid för Skräddarsydd Värdering beror på omfattningen men i de flesta fall kan den levereras inom 7-10 arbetsdagar, ibland snabbare.

  Din företagsvärdering levereras i form av en PDF till den mailadress som du anger i samband med beställningen.

  Alla våra företagsvärderingar visar det uppskattade dagsaktuella värdet (aktievärde) på det aktiebolag som värderas i form av totalt värde och pris per aktie. Dessutom bifogar vi balansräkning och resultaträkning samt viktiga nyckeltal. Beställer du Skräddarsydd Värdering specificeras vad som ingår i offerten.

  Till skillnad från andra företagsvärderingar online som kostar ungefär lika mycket är våra värderingar inte automatiska / maskinella. Det är en professionell företagsvärderare som utför jobbet, vilket ger ett mer rättvisande värde på bolaget. Därför behöver du vänta några dagar på rapporten.

  Vi ber dig beskriva företagets verksamhet och anledning till att värderingen görs. Du har också möjlighet att ange ytterligare aspekter som kan påverka värderingen, exempelvis information om löner och anläggningstillgångar.

  Företagsvärdering.com erbjuder värdering av alla typer av företag, oavsett om det är ditt bolag eller ett företag du är intresserad av att köpa. Det måste finnas minst tre årsbokslut hos Bolagsverket för vår Värdering Basic. För Skräddarsydd Värdering går även kortare historik bra eftersom vi kan tillämpa alternativa värderingsmetoder med den tjänsten.

  Vår Värdering Basic kostar 9000 kronor plus moms. Vår tjänst Skräddarsydd Värdering är mer omfattande och kostar därför mer. Den utför vi efter en offert som anpassas efter dina behov.

  Individuell rådgivning ingår endast i Skräddarsydd Värdering (när det avtalats). I Värdering Basic ingår inte rådgivning. Däremot erbjuds du att ställa specifika frågor i samband med att du ger oss inputs, vilka du får svar på inom ramarna för värderingen.

  Vad är företagsvärdering?

  Att värdera en verksamhet handlar om att göra en uppskattning av det troliga ekonomiska värdet. Ofta värderar man aktiebolag men det går även att analysera enskilda firmor, handelsbolag och andra företagsformer.

  Varför värderar man företag?

  Syftet med att värdera ett företag är ofta för att veta vilket pris som är rimligt i samband med att ett bolag ska köpas, säljas, om någon ska investera i det eller inför en börsintroduktion (IPO). Det är även vanligt med företagsvärderingar inför ett generationsskifte i familjeföretag, vid banklån, skattefrågor, bodelning och andra civilrättsliga ärenden.

  Vissa väljer att värdera av ren nyfikenhet på hur mycket det egna bolaget eller någon annans företag faktiskt kan vara värt.

  När är det bra att värdera företag?

  • Om du ska sälja företag
  • Vid köp av företag
  • Om du vill köpa aktier i ett bolag
  • När du vill jämföra företaget med konkurrenter
  • För strategisk planering och investeringar
  • När incitamentsprogram ska införas
  • Vid utvärdering av strategiska alternativ
  • Vid tvångsinlösen av aktier
  • Bodelning
  • Arv
  • Skilsmässa
  • Försäkringsärenden
  • Skatteärenden
  • Taxeringsärenden
  • Eller om du bara är nyfiken på vad ett företag är värt!

  Ta hjälp av en expert

  Här på Företagsvärdering.com får du lära dig mer om hur det går till. Men du kan även få hjälp av en av våra experter för att göra en regelrätt värdering som bygger på hur det faktiskt ser ut i din verksamhet. Till skillnad från de flesta onlinevärderingar använder vi aldrig automatiska analyser och rapporter.

  Överenskommelse om företagstransaktion efter att en obeorende företagsvärdering gjorts
  Det är vanligt att göra en företagsvärdering i samband med att man ska köpa ett företag. Genom att använda en oberoende värderare kan både köpare och säljare känna sig trygg med det uppskattade värdet på verksamheten.

  Gör en oberoende företagsvärdering

  Det kan som sagt finnas mängder med anledningar att värdera ett företag. Oavsett anledning är det viktigt att en bolagsvärdering är helt oberoende. En skräddarsydd oberoendeföretagsvärdering fungerar lika bra som underlag i förhandlingar, avtalsskrivning eller affärsutveckling som i domstol och andra rättliga ärenden.

  Värdera företag med en djuplodande företagsvärdering

  Företagsvärdering.com använder några av Sveriges mest erfarna företagsvärderare. Du måste kunna lita på en värdering. Det är själva syftet med att ta in extern expertis – att få en korrekt bedömning av företagets värde.

  Intervju i samband med en företagsvärdering.

  Om att värdera företag

  ”(…) att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden.

  Professor Sven-Erik Johansson 

  Sälja företag? Få rätt betalt med en värdering!

  Om du funderar på att sälja ditt företag kan det betyda mycket att ha en rejäl företagsvärdering i ryggen. Kanske planerar du att sälja av en del av dina aktier till en investerare eller till en ny delägare som du ska ta in?

  Med en välbalanserad värdering kan du få ut det pris för din verksamhet som du förtjänar.

  Ett onoterat privatägt företag har till skillnad från börsbolag givetvis ingen aktiekurs som kan fungera som riktmärke för vad marknaden tycker verksamheten är värd.

  Därför ställs högre krav på en gedigen värdering av företaget för att få fram ett rimligt pris.

  Det handlar om en kvalificerad uppskattning snarare än en exakt vetenskap. Inte desto mindre viktigt blir det att ta hjälp av en företagsvärderare med lång erfarenhet av att värdera företag för att beräkna dess rätta värde.

  Värdera företag inför köp

  Att köpa en verksamhet är ett viktigt beslut. Vad en verksamhet är värd handlar i slutändan om till vilket pris säljaren och du som köpare kan komma överens om.

  Du vill givetvis kunna lämna ett välavvägt bud som har chans att accepteras men samtidigt är tillräckligt lågt att det blir en god affär för dig.

  Företags-värderingar handlar om att ge dig en korrekt och oberoende bild av vad verksamheten egentligen är värd. Det ger ett gott underlag när du ska förhandla om priset så att ditt bud tas på allvar utan att du riskerar att köpa in dig för dyrt.

  Företagsvärdering för dig som ska köpa in dig i ett företag

  Att köpa in sig i företag kräver en kvalificerad bedömning av vad varje aktie i företaget är värd. Kanske finns det förhandlingsutrymme kring priset, kanske inte. Men med rätt vetskap om aktiernas egentliga värde kan du lättare bestämma dig för hur många du ska köpa – eller om det kanske är bättre att helt och hållet avstå från att investera i bolaget.

  Våra företagsvärderingar används vid:

  • Nyemissioner
  • Inträde av nya delägare
  • När anställda ska köpa aktier i företaget
  • Generationsskiften
  • IPO
  • Investeringar i startups
  • Investeringar av affärsänglar

  Hur värderar man ett företag?

  För att säga vad ett företag är värt behöver du göra en detaljerad värdering utifrån en eller flera så kallade värderingsmetoder.

  Det är vanligt att titta på avkastning i form av vinst eller kassaflöde och på substansvärdet – tillgångar minus skulder.

  Även faktorer som intjäningsförmåga, ägarstruktur, framtida vinstpotential och konkurrenssituation kan behöva vägas in.

  Anlita en expert för en mer träffsäker företagsvärdering!

  Värdera företag gratis – är det värt det?

  Nej är det korta men mycket bestämda svaret. Om du använder en tjänst för gratis företagsvärdering online kan du vara säker på att det inte blir en korrekt värdering.

  Orsaken är enkel. Att värdera företag innebär mycket mer än att bara göra en slutkalkyl baserat på räkenskaperna. Använder du fel ingångsvärden blir även uträkningen fel. 

  Om du värderar företag gratis online missar du den expertis som en värderingsman har. En professionell företagsvärderare kan bland annat bedöma lämplig värderingsmetod samt normalisera och vikta räkenskaperna så att värderingen blir tillförlitlig.

  Vi kan företagsvärdering

  Ta hjälp av en professionell och oberoende företagsvärderare för att ta reda på vad ett företag är värt – oavsett om det är du som är ägare eller inte.

  Företagsvärdering.com samarbetar med några av Sveriges bästa experter för att värdera bolag. Vi jobbar med värderingar av företag inom alla branscher i hela landet. 

  Källor