Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, sakkunniga utlåtanden & provisionsfri försäljning & förvärv av företag
Läs mer om företagsvärderingKontakta oss

Företagsvärdering du kan lita på

Beställ en oberoende värdering


Oak Företagsvärdering AB erbjuder oberoende värdering av företag. Värderingen bygger på de bokslut som är registrerade hos Bolagsverket samt de uppgifter som du anger i samband med beställningen.

 • Oberoende företagsvärderingar
 • Alltid manuell hantering av en expert – för en träffsäker värdering
 • Snabb leverans
Företagsvärdering

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor.

  Vi är stolta över att erbjuda riktiga värderingar, gjorda av en expert – till skillnad från de helautomatiska värderingar som annars är så vanliga på marknaden.

  Vanliga frågor om vår företagsvärdering

  En professionell företagsvärderare utför värderingen utifrån de resultatrapporter och balansräkningar som finns hos Bolagsverket. Dessutom tas hänsyn till de uppgifter som du skickar in i samband med beställningen. Därmed får du en värdering som är mycket mer nyanserad än de automatiska värderingar som erbjuds på nätet. Beroende på era behov och syftet med värderingen kan vi även genomföra intervju och företagsbesiktning. Rådgivning ingår alltid i priset.

  Leveranstid beror på omfattningen men i de flesta fall kan företagsvärderingen levereras inom 7-10 arbetsdagar, ibland snabbare.

  Din företagsvärdering levereras i form av en PDF till den mailadress som du anger i samband med beställningen.

  Alla våra företagsvärderingar visar det uppskattade dagsaktuella värdet (aktievärde) på det aktiebolag som värderas i form av totalt värde och pris per aktie. Dessutom bifogar vi balansräkning och resultaträkning samt viktiga nyckeltal. Vi specificerar alltid vad som ingår i offerten.

  Till skillnad från andra företagsvärderingar online är våra värderingar inte automatiska / maskinella. Det är en professionell företagsvärderare som utför jobbet, vilket ger ett mer rättvisande värde på bolaget. Därför behöver du vänta några dagar på rapporten.

  Vi ber dig beskriva företagets verksamhet och anledning till att värderingen görs. Du har också möjlighet att ange ytterligare aspekter som kan påverka värderingen, exempelvis information om löner och anläggningstillgångar.

  Oak Företagsvärdering AB erbjuder värdering av de flesta typer av företag, oavsett om det är ditt bolag eller ett företag du är intresserad av att köpa. Helst bör det finnas minst tre årsbokslut hos Bolagsverket men även kortare historik går bra då vi kan tillämpa alternativa värderingsmetoder vid behov. Dock värderar vi inte startups och enskilda firmor.

  Vi ber dig begära en offert för att se vad er värdering kommer att kosta. Priset varierar beroende på omfattning och eventuella särskilda önskemål.

  Individuell rådgivning ingår alltid när du använder Oak Företagsvärdering AB.

  Vad är företagsvärdering?

  Att värdera en verksamhet handlar om att göra en uppskattning av det troliga ekonomiska värdet. Ofta värderar man aktiebolag men det går även att analysera enskilda firmor, handelsbolag och andra företagsformer.

  Man använder en eller flera så kallade värderingsmetoder. De vanligaste är substansvärdering, avkastningsvärdering, kassaflödesvärdering och marknadsvärdering. Vi återkommer strax till dessa.

  Varför värderar man företag?

  Syftet med att värdera ett företag är ofta för att veta vilket pris som är rimligt i samband med att ett bolag ska köpas, säljas, om någon ska investera i det eller inför en börsintroduktion (IPO). Det är även vanligt med företagsvärderingar inför ett generationsskifte i familjeföretag, vid banklån, skattefrågor, tvist, skilsmässa, bodelning och andra civilrättsliga ärenden.

  Vissa väljer att värdera av ren nyfikenhet på hur mycket det egna bolaget eller någon annans företag faktiskt kan vara värt.

  När är det bra att värdera företag?

  • Om du ska sälja företag
  • Vid köp av företag
  • Om du vill köpa aktier i ett bolag
  • När du vill jämföra företaget med konkurrenter
  • För strategisk planering och investeringar
  • När incitamentsprogram ska införas
  • Vid utvärdering av strategiska alternativ
  • Vid tvångsinlösen av aktier
  • Bodelning
  • Arv
  • Skilsmässa
  • Försäkringsärenden
  • Skatteärenden
  • Taxeringsärenden
  • Eller om du bara är nyfiken på vad ett företag är värt!

  Ta hjälp av en expert

  Oak Företagsvärdering AB hjälper dig att genomföra en regelrätt värdering av ett företag, baserat på hur verksamheten faktiskt ser ut. Till skillnad från de flesta andra värderingar och onlinevärderingar använder vi aldrig automatiska analyser och rapporter. Här kan du läsa om vilka olika typer av företagsvärderingar vi erbjuder. Kontakta oss idag för en skräddarsydd offert!

  Gör en oberoende företagsvärdering

  Det kan som sagt finnas mängder med anledningar att värdera ett företag. Oavsett anledning är det viktigt att en bolagsvärdering är helt oberoende. Är den det och dessutom behovsanpassad fungerar den lika bra som underlag i förhandlingar, avtalsskrivning eller affärsutveckling som i domstol och andra rättsliga ärenden.

  Om att värdera företag

  ”(…) att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden.”

  Professor Sven-Erik Johansson 

  Citatet ovan är talande. Tyvärr är alltför många värderingar idag spekulativa då de baseras på mängder med antaganden om framtida kassaflöden. Oak Företagsvärdering AB använder robusta värderingsmetoder för att presentera en värdering som är rimlig och förankrad i verkligheten.

  Sälja företag? Få rätt betalt med en värdering!

  Om du funderar på att sälja ditt företag kan det betyda mycket att ha en rejäl företagsvärdering i ryggen. Kanske planerar du att sälja av en del av dina aktier till en investerare eller till en ny delägare som du ska ta in?

  Med en välbalanserad värdering kan du få ut det pris för din verksamhet som du förtjänar.

  Ett onoterat privatägt företag har till skillnad från börsbolag givetvis ingen aktiekurs som kan fungera som riktmärke för vad marknaden tycker verksamheten är värd.

  Därför ställs högre krav på en gedigen värdering av företaget för att få fram ett rimligt pris.

  Det handlar om en kvalificerad uppskattning snarare än en exakt vetenskap. Inte desto mindre viktigt blir det att ta hjälp av en företagsvärderare med lång erfarenhet av att värdera företag för att beräkna dess rätta värde.

  Värdera företag inför köp

  Att köpa en verksamhet är ett viktigt beslut. Vad en verksamhet är värd handlar i slutändan om till vilket pris säljaren och du som köpare kan komma överens om.

  Du vill givetvis kunna lämna ett välavvägt bud som har chans att accepteras men samtidigt är tillräckligt lågt att det blir en god affär för dig.

  Företagsvärderingar handlar om att ge dig en korrekt och oberoende bild av vad verksamheten egentligen är värd. Det ger ett gott underlag när du ska förhandla om priset så att ditt bud tas på allvar utan att du riskerar att köpa in dig för dyrt.

  Företagsvärdering för dig som ska köpa in dig i ett företag

  Att köpa in sig i företag kräver en kvalificerad bedömning av vad varje aktie i företaget är värd. Kanske finns det förhandlingsutrymme kring priset, kanske inte. Men med rätt vetskap om aktiernas egentliga värde kan du lättare bestämma dig för hur många du ska köpa – eller om det kanske är bättre att helt och hållet avstå från att investera i bolaget.

  Våra företagsvärderingar används vid:

  • Nyemissioner
  • Inträde av nya delägare
  • När anställda ska köpa aktier i företaget
  • Generationsskiften
  • Tvist
  • Bodelning
  • Skilsmässa
  • Bouppteckning och arv
  • Investeringar av affärsänglar

  Hur värderar man ett företag?

  För att säga vad ett företag är värt behöver du göra en detaljerad värdering utifrån en eller flera så kallade värderingsmetoder.

  Det är vanligt att titta på avkastning i form av vinst eller kassaflöde och på substansvärdet – tillgångar minus skulder.

  Även faktorer som intjäningsförmåga, ägarstruktur, framtida vinstpotential och konkurrenssituation kan behöva vägas in.

  Här är de vanligaste värderingsmetoderna:

  • Substansvärdering – baseras på tillgångar minus skulder (eget kapital)
  • Avkastningsvärdering – bygger på vinst eller omsättning
  • Kassaflödesvärdering – värdering utifrån framtida diskonterade kassaflöden (DCF)
  • Marknadsvärdering – en metod som värderar företaget i förhållande till liknande lokala bolag

  Att välja rätt metod eller metoder (för man kan kombinera dem) är del av nyckeln till en lyckad värdering. När du använder dig av Oak Företagsvärdering AB väljer vi alltid metod utifrån ditt specifika case så att värderingen blir så rättvisande som möjligt.

  Värdera företag gratis – är det värt det?

  Nej är det korta men mycket bestämda svaret. Om du använder en tjänst för gratis företagsvärdering online kan du vara säker på att det inte blir en korrekt värdering.

  Orsaken är enkel. Att värdera företag innebär mycket mer än att bara göra en slutkalkyl baserat på räkenskaperna. Använder du fel ingångsvärden blir även uträkningen fel. 

  Om du värderar företag gratis online missar du den expertis som en värderingsman har. En professionell företagsvärderare kan bland annat bedöma lämplig värderingsmetod samt normalisera och vikta räkenskaperna så att värderingen blir tillförlitlig.

  Vi kan företagsvärdering

  Ta hjälp av en professionell och oberoende värderare från Oak Företagsvärdering AB för att ta reda på vad ett bolag är värt – oavsett om det är du som är ägare eller inte.