Vi erbjuder oberoende företagsvärdering, sakkunniga utlåtanden & provisionsfri försäljning & förvärv av företag
Läs mer om företagsvärderingKontakta oss

Företagsvärdering du kan lita på

Beställ en oberoende värdering


Oak Företagsvärdering AB erbjuder oberoende värdering av företag. Värderingen bygger på de bokslut som är registrerade hos Bolagsverket samt de uppgifter som du anger i samband med beställningen.

 • Oberoende f√∂retagsv√§rderingar
 • Alltid manuell hantering av en expert ‚Äď f√∂r en tr√§ffs√§ker v√§rdering
 • Snabb leverans
Företagsvärdering

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor.  Vi √§r stolta √∂ver att erbjuda riktiga v√§rderingar, gjorda av en expert ‚Äď till skillnad fr√•n de helautomatiska v√§rderingar som annars √§r s√• vanliga p√• marknaden.

  Vanliga frågor om vår företagsvärdering

  En professionell företagsvärderare utför värderingen utifrån de resultatrapporter och balansräkningar som finns hos Bolagsverket. Dessutom tas hänsyn till de uppgifter som du skickar in i samband med beställningen. Därmed får du en värdering som är mycket mer nyanserad än de automatiska värderingar som erbjuds på nätet. Beroende på era behov och syftet med värderingen kan vi även genomföra intervju och företagsbesiktning. Rådgivning ingår alltid i priset.

  Leveranstid beror på omfattningen men i de flesta fall kan företagsvärderingen levereras inom 7-10 arbetsdagar, ibland snabbare.

  Din företagsvärdering levereras i form av en PDF till den mailadress som du anger i samband med beställningen.

  Alla v√•ra f√∂retagsv√§rderingar visar det uppskattade dagsaktuella v√§rdet (aktiev√§rde) p√• det aktiebolag som v√§rderas i form av totalt v√§rde och pris per aktie. Dessutom bifogar vi balansr√§kning och resultatr√§kning samt viktiga nyckeltal. Vi specificerar alltid vad som ing√•r i offerten.

  Till skillnad fr√•n andra f√∂retagsv√§rderingar online √§r v√•ra v√§rderingar inte automatiska / maskinella. Det √§r en professionell f√∂retagsv√§rderare som utf√∂r jobbet, vilket ger ett mer r√§ttvisande v√§rde p√• bolaget. D√§rf√∂r beh√∂ver du v√§nta n√•gra dagar p√• rapporten.

  Vi ber dig beskriva f√∂retagets verksamhet och anledning till att v√§rderingen g√∂rs. Du har ocks√• m√∂jlighet att ange ytterligare aspekter som kan p√•verka v√§rderingen, exempelvis information om l√∂ner och anl√§ggningstillg√•ngar.

  Oak F√∂retagsv√§rdering AB erbjuder v√§rdering av de flesta typer av f√∂retag, oavsett om det √§r ditt bolag eller ett f√∂retag du √§r intresserad av att k√∂pa. Helst b√∂r det finnas minst tre √•rsbokslut hos Bolagsverket men √§ven kortare historik g√•r bra d√• vi kan till√§mpa alternativa v√§rderingsmetoder vid behov. Dock v√§rderar vi inte startups och enskilda firmor.

  Vi ber dig begära en offert för att se vad er värdering kommer att kosta. Priset varierar beroende på omfattning och eventuella särskilda önskemål.

  Individuell rådgivning ingår alltid när du använder Oak Företagsvärdering AB.

  Vad är företagsvärdering?

  Att värdera en verksamhet handlar om att göra en uppskattning av det troliga ekonomiska värdet. Ofta värderar man aktiebolag men det går även att analysera enskilda firmor, handelsbolag och andra företagsformer.

  Man använder en eller flera så kallade värderingsmetoder. De vanligaste är substansvärdering, avkastningsvärdering, kassaflödesvärdering och marknadsvärdering. Vi återkommer strax till dessa.

  Varför värderar man företag?

  Syftet med att v√§rdera ett f√∂retag √§r ofta f√∂r att veta vilket pris som √§r rimligt i samband med att ett bolag ska k√∂pas, s√§ljas, om n√•gon ska investera i det eller inf√∂r en b√∂rsintroduktion (IPO). Det √§r √§ven vanligt med f√∂retagsv√§rderingar inf√∂r ett generationsskifte i familjef√∂retag, vid bankl√•n, skattefr√•gor, tvist, skilsm√§ssa, bodelning och andra civilr√§ttsliga √§renden.

  Vissa väljer att värdera av ren nyfikenhet på hur mycket det egna bolaget eller någon annans företag faktiskt kan vara värt.

  När är det bra att värdera företag?

  • Om du ska s√§lja f√∂retag
  • Vid k√∂p av f√∂retag
  • Om du vill k√∂pa aktier i ett bolag
  • N√§r du vill j√§mf√∂ra f√∂retaget med konkurrenter
  • F√∂r strategisk planering och investeringar
  • N√§r incitamentsprogram ska inf√∂ras
  • Vid utv√§rdering av strategiska alternativ
  • Vid tv√•ngsinl√∂sen av aktier
  • Bodelning
  • Arv
  • Skilsm√§ssa
  • F√∂rs√§krings√§renden
  • Skatte√§renden
  • Taxerings√§renden
  • Eller om du bara √§r nyfiken p√• vad ett f√∂retag √§r v√§rt!

  Ta hjälp av en expert

  Oak Företagsvärdering AB hjälper dig att genomföra en regelrätt värdering av ett företag, baserat på hur verksamheten faktiskt ser ut. Till skillnad från de flesta andra värderingar och onlinevärderingar använder vi aldrig automatiska analyser och rapporter. Här kan du läsa om vilka olika typer av företagsvärderingar vi erbjuder. Kontakta oss idag för en skräddarsydd offert!

  Gör en oberoende företagsvärdering

  Det kan som sagt finnas m√§ngder med anledningar att v√§rdera ett f√∂retag. Oavsett anledning √§r det viktigt att en bolagsv√§rdering √§r helt oberoende. √Ąr den det och dessutom behovsanpassad fungerar den lika bra som underlag i f√∂rhandlingar, avtalsskrivning eller aff√§rsutveckling som i domstol och andra r√§ttsliga √§renden.

  Om att värdera företag

  ‚ÄĚ(…) att v√§rdera f√∂retag √§r minsann inte l√§tt. Prim√§rt beror det p√• att man f√∂r att kunna veta vad ett f√∂retag √§r v√§rt idag beh√∂ver veta vad som kommer att h√§nda i framtiden.‚ÄĚ

  Professor Sven-Erik Johansson 

  Citatet ovan är talande. Tyvärr är alltför många värderingar idag spekulativa då de baseras på mängder med antaganden om framtida kassaflöden. Oak Företagsvärdering AB använder robusta värderingsmetoder för att presentera en värdering som är rimlig och förankrad i verkligheten.

  Sälja företag? Få rätt betalt med en värdering!

  Om du funderar p√• att s√§lja ditt f√∂retag kan det betyda mycket att ha en rej√§l f√∂retagsv√§rdering i ryggen. Kanske planerar du att s√§lja av en del av dina aktier till en investerare eller till en ny del√§gare som du ska ta in?

  Med en välbalanserad värdering kan du få ut det pris för din verksamhet som du förtjänar.

  Ett onoterat privatägt företag har till skillnad från börsbolag givetvis ingen aktiekurs som kan fungera som riktmärke för vad marknaden tycker verksamheten är värd.

  Därför ställs högre krav på en gedigen värdering av företaget för att få fram ett rimligt pris.

  Det handlar om en kvalificerad uppskattning snarare än en exakt vetenskap. Inte desto mindre viktigt blir det att ta hjälp av en företagsvärderare med lång erfarenhet av att värdera företag för att beräkna dess rätta värde.

  Värdera företag inför köp

  Att k√∂pa en verksamhet √§r ett viktigt beslut. Vad en verksamhet √§r v√§rd handlar i slut√§ndan om till vilket pris s√§ljaren och du som k√∂pare kan komma √∂verens om.

  Du vill givetvis kunna lämna ett välavvägt bud som har chans att accepteras men samtidigt är tillräckligt lågt att det blir en god affär för dig.

  Företagsvärderingar handlar om att ge dig en korrekt och oberoende bild av vad verksamheten egentligen är värd. Det ger ett gott underlag när du ska förhandla om priset så att ditt bud tas på allvar utan att du riskerar att köpa in dig för dyrt.

  Företagsvärdering för dig som ska köpa in dig i ett företag

  Att k√∂pa in sig i f√∂retag kr√§ver en kvalificerad bed√∂mning av vad varje aktie i f√∂retaget √§r v√§rd. Kanske finns det f√∂rhandlingsutrymme kring priset, kanske inte. Men med r√§tt vetskap om aktiernas egentliga v√§rde kan du l√§ttare best√§mma dig f√∂r hur m√•nga du ska k√∂pa ‚Äď eller om det kanske √§r b√§ttre att helt och h√•llet avst√• fr√•n att investera i bolaget.

  Våra företagsvärderingar används vid:

  • Nyemissioner
  • Intr√§de av nya del√§gare
  • N√§r anst√§llda ska k√∂pa aktier i f√∂retaget
  • Generationsskiften
  • Tvist
  • Bodelning
  • Skilsm√§ssa
  • Bouppteckning och arv
  • Investeringar av aff√§rs√§nglar

  Hur värderar man ett företag?

  F√∂r att s√§ga vad ett f√∂retag √§r v√§rt beh√∂ver du g√∂ra en detaljerad v√§rdering utifr√•n en eller flera s√• kallade v√§rderingsmetoder.

  Det √§r vanligt att titta p√• avkastning i form av vinst eller kassafl√∂de och p√• substansv√§rdet ‚Äď tillg√•ngar minus skulder.

  √Ąven faktorer som intj√§ningsf√∂rm√•ga, √§garstruktur, framtida vinstpotential och konkurrenssituation kan beh√∂va v√§gas in.

  Här är de vanligaste värderingsmetoderna:

  • Substansv√§rdering ‚Äď baseras p√• tillg√•ngar minus skulder (eget kapital)
  • Avkastningsv√§rdering ‚Äď bygger p√• vinst eller oms√§ttning
  • Kassafl√∂desv√§rdering ‚Äď v√§rdering utifr√•n framtida diskonterade kassafl√∂den (DCF)
  • Marknadsv√§rdering ‚Äď en metod som v√§rderar f√∂retaget i f√∂rh√•llande till liknande lokala bolag

  Att välja rätt metod eller metoder (för man kan kombinera dem) är del av nyckeln till en lyckad värdering. När du använder dig av Oak Företagsvärdering AB väljer vi alltid metod utifrån ditt specifika case så att värderingen blir så rättvisande som möjligt.

  V√§rdera f√∂retag gratis ‚Äď √§r det v√§rt det?

  Nej är det korta men mycket bestämda svaret. Om du använder en tjänst för gratis företagsvärdering online kan du vara säker på att det inte blir en korrekt värdering.

  Orsaken √§r enkel. Att v√§rdera f√∂retag inneb√§r mycket mer √§n att bara g√∂ra en slutkalkyl baserat p√• r√§kenskaperna. Anv√§nder du fel ing√•ngsv√§rden blir √§ven utr√§kningen fel. 

  Om du värderar företag gratis online missar du den expertis som en värderingsman har. En professionell företagsvärderare kan bland annat bedöma lämplig värderingsmetod samt normalisera och vikta räkenskaperna så att värderingen blir tillförlitlig.

  Vi kan företagsvärdering

  Ta hj√§lp av en professionell och oberoende v√§rderare fr√•n Oak F√∂retagsv√§rdering AB f√∂r att ta reda p√• vad ett bolag √§r v√§rt ‚Äď oavsett om det √§r du som √§r √§gare eller inte.