Ortsprismetoden

Ortsprismetoden är en värderingsmetod som bygger på vad andra fastigheter eller företag sålts för i samma område tidigare.

Ortsprismetoden ‚Ästtv√• anv√§ndningsomr√•den

Man använder ortsprismetoden både inom fastighetsvärdering och företagsvärdering:

Fastighetsvärdering

Inom fastighetsvärdering går ortsprismetoden ut på att bedöma värdet på en fastighet utifrån vad liknande objekt i samma område (ort) tidigare sålts för.

Det √§r en metod som Skatteverket f√∂redrar i samband med taxering. Enligt Fastighetstaxeringslagen (FTL) ska man inte r√§kna med v√§rdet p√• fastigheter som √§r ovidkommande. Med andra ord ‚Äď man tittar bara p√• vad liknande fastigheter s√•lts f√∂r.

I första hand ska man titta på priset på fastigheter i samma kallade värdeområde. Om det inte finns några eller om underlaget är tunt kan man istället räkna ut ett snitt på motsvarande fastigheter i ett annat värdeområde med motsvarande förutsättningar.

Företagsvärdering

Vid värdering av företag används ibland ortsprismetoden när man ska sälja lokalt betingade företag. Det kan till exempel vara en kiosk, en frisörsalong eller en matvarubutik. Det rör sig om företag som det finns flera av på orten och där värdet kan antas vara snarlikt mellan de olika objekten.

Metoden kallas även för marknadsvärdering, relativvärdering eller komparativvärdering.

Tyvärr är den information om tidigare försäljningar som finns ofta otillräcklig för att man ska kunna använda ortsprismetoden i praktiken.

Vill du v√§rdera ett f√∂retag kan du ist√§llet med f√∂rdel g√∂ra en avkastningsv√§rdering eller en substansv√§rdering ‚Äď eller en kombination av dessa tv√•.