Våra tjänster

Företagsvärderingar

 • Muntlig värdering inklusive värderingskonsultation
  Här ingår både förberedelse samt 2h videomöte där ni får en muntlig värdering samt chansen att ställa frågor.
 • Enkel företagsvärdering
  Våra billigaste företagsvärderingar lämpar sig främst för internt bruk.
 • Företagsvärdering för transaktion
  Utöver den grundläggande värderingen beskriver vi vad som i sammanhanget bör anses vara en låg respektive hög värdering. Samma sak gäller vad som kan anses vara bättre eller sämre villkor i transaktionen, exempelvis eventuell tilläggsköpeskilling som påverkar värderingen. 
 • Företagsvärdering för tvistemål
  Utöver den grundläggande värderingen lägger vi här stor fokus på överrensstämmelse med alla tillämpbara svenska och internationella prejudikat.
 • Företagsvärdering för bodelning
  Här tar vi extra stor hänsyn till Örjan Telemans tolkning av äktenskapsbalken, men följer även övriga lämpliga prejudikat
 • Företagsvärdering för andra ändamål
  Det finns många andra anledningar till varför en företagsvärdering behövs. Varje fall är unikt – ta kontakt med oss idag och låt oss diskutera ditt fall.
 • Företagsbesiktning (due diligence)
  En genomgång av företaget innan transaktionen sker är nödvändig. Köp inte grisen i säcken.

Läs mer om företagsvärdering

Komplett försäljning eller förvärv

 • Här ingår allt från ax till limpa. De viktigaste komponenterna är värdering, sourcing, due diligence och transaktionsrådgivning. Vår process är provisionsfri. 

Läs mer om försäljning och förvärv | Läs mer om due diligence