Avkastning

Avkastning √§r vad du eller ett f√∂retag tj√§nar p√• en investering. √Ąr den negativ f√∂rlorar man pengar. √Ąr den positiv inneb√§r det en vinst p√• investeringen. Bland f√∂retag anv√§nds avkastningen som l√∂nsamhetsm√•tt.

Vad är avkastning?

Avkastning avser hur en tillgångs värde förändras över en viss tid. Ifall det ökar är det en positiv avkastning, vilket kan vara detsamma som vinst. Ifall det minskar kallas det för negativ avkastning, alternativt förlust.

Begreppet används i två sammanhang:

  1. För att beskriva hur en investering, exempelvis i aktier eller fonder, utvecklar sig
  2. Som lönsamhetsmått inom företagsekonomi

Låt oss titta på dessa två:

1. Avkastning för en investering

Om du investerar i fonder eller aktier används avkastningen för att beskriva hur mycket värdet ökat under en viss tid, exempelvis ett år.

Så är ser formeln ut:

Avkastning % = (Pris i slutet av perioden ‚Äď pris i b√∂rjan av perioden) / pris i b√∂rjan av perioden

Låt oss illustrera med ett exempel:

Du köper andelar i en Sverigefond för 1000 kronor i början av året. Innan nyår säljer du hela innehavet till priset 1100 kronor. Då har du alltså tjänat 100 kronor, vilket motsvarar en avkastning på 10%.

Så här ser uträkningen ut:

(1100 ‚Äď 1000) / 1000 = 0,1

Begreppet totalavkastning förekommer också. Det innefattar kursförändring plus intäkt från eventuell aktieutdelning.

2. Som lönsamhetsmått

Företag använder avkastning för att mäta lönsamheten, vilken då motsvarar vinst ifall värdet är positivt och förlust ifall det är negativt.

Till skillnad från när man mäter avkastning på aktier eller fonder är det lite mer komplicerat inom företagsekonomi. Både den så kallade kapitalbasen och vinsten kan nämligen definieras på olika sätt.

Här är några av de vanligaste:

  • Avkastning p√• eget kapital: Visar nettoresultat i f√∂rh√•llandet till det justerade egna kapitalet. Ger indikation p√• hur bra √§garnas investering i bolaget varit.
  • Avkastning p√• investerat kapital: Hur god l√∂nsamheten varit i f√∂rh√•llande till investerat kapital. H√§r ser vi hur bra f√∂retaget √§r p√• att generera kapital p√• sina investeringar. Kallas f√∂r ROIC p√• engelska.
  • Avkastning p√• totalt kapital: Hur l√∂nsamt f√∂retaget √§r i f√∂rh√•llande till totala tillg√•ngar i bolaget. H√§r r√§knas √§ven skulds√§ttning in.
  • Avkastning p√• sysselsatt kapital: R√∂relseresultat + finansiella int√§kter i relation till sysselsatt kapital. F√∂retagets l√•ngsiktiga l√∂nsamhetsgrad.
  • Avkastning p√• operativt kapital: Hur bra bolaget anv√§nder bundet nettokapital. H√§r ser vi hur kapitalintensiv och kostnadseffektiv oms√§ttningen √§r.
  • Avkastning p√• investering: Hur stor vinsten p√• en investering √§r i f√∂rh√•llande till dess kostnad. Kan anv√§ndas f√∂r att visa hur framg√•ngsrik en viss investering varit.

Inom företagsvärdering används begreppet avkastning inom den metod som kallas för avkastningsvärdering. Där appliceras ofta en multipel på historisk vinst för att uppskatta värdet på bolaget.