Anlita en värderingsman

Boka en oberoende värdering

Med Oak Företagsvärdering AB kan du anlita en opartisk värderingsman inom värdering av bolag. Vi kan också hjälpa dig att hitta en bra kontakt inom fastighetsvärdering och värdering av lösöre.

Du får en noggrann och skriftlig värdering som är anpassad till syftet. Våra värderingar kan även användas i domstol, i samband rättsliga ärenden och för försäkringsärenden.

Boka en värderingsperson nu eller fortsätt läsa för mer information om hur tjänsten fungerar.

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.  Så får du en oberoende värdering

  En värderingsman måste alltid vara objektiv och opartisk. Det är vi på Oak.

  Våra värderingar används bland annat i samband med bodelning, dödsbo, tvist eller domstolsärenden.

  Vi har utmärkta referenser från skarpa domstolsfall där vårt utlåtande haft en avgörande roll.

  Börja med att fylla i formuläret. Där beskriver du kortfattat vad ditt ärende gäller. Du får möjlighet att komplettera med mer uppgifter senare.

  Inom kort får du en offert på vad värderingen kommer att kosta.

  En av våra värderingsmän utför värderingen enligt specifikation och du får därefter ett skriftligt utlåtande med vår bedömning av värdet på bolaget.

  En värdering för varje situation

  VI på Oak anser att det är viktigt med en oberoende värdering oavsett vad syftet är men ibland är det extra viktigt att det blir rätt. Vi är stolta över att så många använder sig av våra utlåtanden i olika situationer.

  Du kan få hjälp med din värdering i bland annat följande fall:

  Vi kan också hjälpa dig att hitta en duktig värderingsman för följande lägen:

  • Dödsfall, arvskifte, värdering av dödsbo, bouppteckning och boutredning
  • Vid försäljning eller köp av bostad, hus, lägenhet eller fritidshus
  • Fastighetsvärdering och värdering av kommersiell fastighet
  • Taxeringsärenden
  • I samband med försäkring
  • Annat ärende? Kontakta oss så berättar vi vad vi kan erbjuda!

  Typer av värderingar som vi erbjuder

  Vi på Oak är experter på företagsvärdering. Vi värderar bolag av alla storlekar förutom startups och enskilda firmor. Bland våra kontakter finns även flertalet värderingspersoner med expertis inom såväl fastighetsvärdering som lösöre.

  Vi kan hjälpa dig med följande typer av värderingar:

  • Bolagsvärdering (in house)
  • Värdering av fastighet, hus, villa, sommarstuga eller lägenhet (genom partners)
  • Värdering av bil, antikviteter, tavlor, smycken och annat lösöre (genom partners)

  Vad kostar det att anlita en värderingsman?

  Priset beror helt och hållet på vad ärendet gäller och det baseras i huvudsak på den tid det tar att genomföra värderingen.

  Till exempel tar det betydligt längre tid att värdera ett företag med en omsättning på 50 miljoner kronor och med tre dotterbolag än vad det tar att värdera ett litet bolag med två eller tre anställda.

  En fastighetsvärdering av en stor kommersiell fastighet kommer att kosta mer än vad det kostar att värdera ett privat hus, och så vidare.

  Bättre än en värderingsman från Handelskammaren?

  Det är en vanlig missuppfattning att Sveriges Handelskamrar erbjuder värderingspersoner. Det gör de inte. Handelskammaren har en lista med värderingsmän och besiktningsmän som de förordnat på besiktning.nu.

  Det låter ”officiellt” och bra, men faktum är att marknaden för värderingar är helt oreglerad.

  För att få synas på listan behöver man bara visa upp två genomförda värderingar och betala en avgift per kategori som man vill synas inom. Det är ingen certifiering eller auktorisering.

  Vi på Oak Företagsvärdering AB ger gärna exempel på referenser där våra värderingar varit avgörande i viktiga domstolsfall – både i Sverige och utomlands.

  När du anlitar oss garanterar vi en helt opartisk värdering och att den är utförd av en värderare med högsta möjliga kvalifikationer.

  Värdering av bolag

  Med Oak får du alltid en helt oberoende värdering av företag som du kan lita på. Vi använder en robust metodik som bygger på faktisk situation i bolaget – inte spekulationer.

  Det är annars ett vanligt förekommande problem bland värderare att allt för spekulativa värderingsmetoder används.

  Till exempel är det inte ovanligt att använda en kassaflödesvärdering med diskonterat kassaflöde (DCF). Dock kan minsta felbedömning göra att värdet på bolaget skiljer sig drastiskt jämfört med en värdering som en annan värderingsman utfört. Därför förstår du nog att denna metod är riskabel att använda.

  Istället går vi så långt det går på historiska data och aktuella uppgifter. Ofta vinsthistorik, men även omsättning. Vi väger också in företagets tillgångar och skulder på ett sätt som gör att det uppskattade priset ofta hamnar mycket nära marknadspriset, det pris som två parter kommer överens om vid en eventuell affär.

  Fastighetsvärdering

  Bland våra samarbetspartners finns experter inom fastighetsvärdering. De arbetar utifrån samma principer om opartiskhet och objektivitet som vi gör med våra företagsvärderingar.

  När värdet på en fastighet bedöms spelar rådande marknadspris på liknande fastigheter en betydande roll vid värderingen.

  Det är praxis i branschen att använda en oberoende värderare för kommersiella fastigheter medan det ofta är fastighetsmäklare som tar privata uppdrag för värdering av hus, bostadsrätt eller stuga.

  Vi anser dock att det är bäst att anlita en oberoende värderingsman även för värdering av privatägda fastigheter. På så sätt kan du försäkra dig om att det inte finns något egenintresse som påverkat bedömningen av fastighetens värde.

  Vanliga frågor om att anlita en värderingsman

  Oak har lång erfarenhet av att erbjuda oberoende värderingar i Sverige och i utlandet. Vi är stolta över att vara helt opartiska i våra uppdrag.

  Till skillnad från exempelvis vissa företagsmäklare har vi inget egenintresse i att leverera en högre eller lägre värdering för ett särskilt företag.

  Du får alltid en skriftlig och välmotiverad värdering som håller för det syfte som du angett, exempelvis i domstol, inför ett kontrakt, arvskifte eller bouppteckning, i ett försäkringsärende och så vidare.

  I Sverige saknas auktorisering för värderingspersoner. Inte ens Handelskammaren har någon officiell certifiering utan det handlar enbart om en lista med värderare som de accepterat.

  Istället är det viktigt att du kontrollerar att den värderingsman som du anlitar har den kompetens och professionalism som krävs och att personen i fråga är helt oberoende. Detta är något vi alltid kan garantera när du anlitar oss.

  Kostnaden hänger ihop med uppdragets typ och omfattning. Priset baseras på ett timarvode. Ju mer komplicerad värdering desto fler timmar behövs, vilket påverkar vad det kostar. Kontakta oss för en offert!

  Du kan få hjälp att värdera alla typer av lösöre genom våra samarbetspartners. Exempelvis i ett dödsbo eller inför bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Det inkluderar bland annat värdering av tavlor, konst, porslin, smycken, klockor, bil, MC, mynt, värdefulla frimärken i samling, med mera.

  Nej. Gratis värdering (online eller på annat sätt), exempelvis via Booli, Blocket eller KVD, kan aldrig ersätta en riktig värdering. I bästa fall kan sådana uträkningar ge en ungefärlig uppskattning av vad du kan förvänta dig. I värsta fall blir utlåtandet totalt vilseledande. Onlinevärderingar håller aldrig i domstol och kan inte fungera som underlag för avtal, uppgörelser, förlikning eller liknande.

  En värderingsman eller värderingsperson som det också heter är en expert som är helt opartisk och som har kompetens att bedöma värdet på en fastighet, ett företag eller någon form av lösare.

  En oberoende fastighetsvärderare får värdera en fastighet. Kommersiella fastigheter brukar värderas av experter med spetskompetens inom den typen av objekt. Privata fastigheter och hus brukar ofta värderas av en fastighetsmäklare som är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Vi rekommenderar dock att en oberoende värderare används för alla typer av fastighetsvärderingar.

  0763043437