Substansvärde

Med substansvärde menas nettovärdet av tillgångarna till deras marknadsvärde, efter att skulderna dragits av. I ett investmentbolag är substansvärde samma sak som värdet av de bolag som finns i portföljen minus investmentbolagets egna skulder.

Låt oss titta närmare på dessa två sätt att använda begreppet substansvärde.

1. Substansvärde vid bolagsvärdering

I samband med en bolagsvärdering spelar substansvärde en central roll i den värderingsmetod som kallas för substansvärdering.

Substansvärdet motsvarar förenklat tillgångarna minus skulderna, vilket alltså motsvarar eget kapital i bolagets balansräkning.

För att det ska bli korrekt måste dock balansräkningen normaliseras först. Det innebär som regel att tillgångarna justeras så att de får ett marknadsvärde. Bokfört värde (det som står i balansräkningen) är som bekant sällan samma sak som marknadsvärde. Till exempel kan en anläggningstillgång skrivas av över ett antal år.

Exempel:

En lastbil kan ‚ÄĚvara v√§rd‚ÄĚ 500 000 kronor p√• balansr√§kningen men det verkliga v√§rdet kanske √§r 700 000 kronor. D√• √§r det 700¬†000 kronor som ska vara med i utr√§kningen f√∂r substansv√§rdet.

Mer sällan är skulder övervärderade eller undervärderade, men om så är fallet måste även dessa justeras.

√Ąven obeskattade reserver m√•ste tas med i utr√§kningen, vilket kan j√§mf√∂ras med begreppet justerat eget kapital.

2. Substansvärde för investmentbolag

Det andra användningsområdet för substansvärde är vid analys av investmentbolag. Där är substansvärdet samma ska som portföljinnehavens värde minus de skulder som investmentbolaget har.

Ifall börsvärdet för investmentbolaget är under substansvärdet säger man att det handlas med substansrabatt. Köper du sådana aktier får du ett sammanlagt värde som är mer än vad du betalar.

Om börsvärdet för investmentbolaget är över substansvärdet heter det att det handlas med substanspremie.

De flesta investmentbolag handlas med rabatt, men det förekommer att vissa handlas till en premie. Det kan ha flera orsaker. En vanlig orsak är att man anser att värderingen av innehaven gjorts alltför konservativt.

En annan orsak kan vara att investmentbolaget har en fin historik, vilket rättfärdigar ett högre pris i investerarnas ögon.