Säljarrevers

Säljarrevers är en uppgörelse mellan köpare och säljare i samband med en företagstransaktion eller fastighetsaffär. Den innebär att köparen får betala en del av köpeskillingen på avbetalning.

I praktiken innebär säljarrevers att säljaren lämnar en kredit till köparen. Det är ett alternativ till att köparen betalar hela beloppet med egna medel direkt eller skaffar ett banklån.

S√§ljarrevers ‚Ästett s√§ljarfinansierat l√•n

En säljarrevers är vad man kallar för ett säljarfinansierat lån. Säljaren är med och finansierar en del av affären.

Oftast betalar köparen först den större delen av den överenskomna köpeskillingen i samband med att affären slutförs. Resten läggs upp som en avbetalningsplan under en tid och enligt de villkor som de två parterna kommer överens om.

Det finns åtminstone två fördelar med att använda sig av säljarrevers:

  1. √Ėkar chansen att aff√§ren blir av. S√§ljaren kan ha s√§ljarreversen som en f√∂rhandlingsbricka f√∂r att f√• k√∂paren att sl√• till. Kanske √§r s√§ljare och k√∂pare inte √∂verens om priset men k√∂paren kan g√• med p√• villkoren ifall en del kan betalas senare. Eller s√• kan det helt enkelt vara ett s√§tt att m√∂jligg√∂ra f√∂r k√∂paren att slutf√∂ra aff√§ren rent finansiellt.
  2. Kan fungera som försäkring. Om säljaren har lovat vissa saker har köparen en slags garanti vid användning av säljarrevers i och med att inte hela summan betalas direkt. Här fungerar den alltså ungefär som en tilläggsköpeskilling.

För säljaren innebär det givetvis en större risk i och med hela köpeskillingen inte förs över direkt. Vad som händer med företaget eller fastigheten och dess kassaflöde i morgon (och därmed med avbetalningen) är okänt.

Principen bakom säljarreverser är densamma oavsett om det handlar om en företagsaffär eller köp av fastighet. Vid fastighetsaffärer är det av naturliga skäl dock större betoning vid finansieringsaspekten då det är lättare att besikta och bedöma en fastighet än en verksamhet.

Vid fastighetsaffärer är det vanligt att 10 till 20 procent av köpeskillingen består av en säljarrevers.

Banker och andra långivare ser vanligtvis positivt på att säljarrevers används.