Relativvärdering

En relativvärdering är en värdering av företag som bygger på att bolaget jämförs med andra företag av samma typ. Denna metod används både för onoterade och börsnoterade verksamheter.

Vad är relativvärdering av onoterade bolag?

Ska du värdera ett företag finns flera så kallade värderingsmetoder att använda för att bedöma ett rimligt värde på bolaget. Relativvärdering är en av dem. Denna metod innebär att man tittar på vad liknande företag i samma område sålts för tidigare. Metoden går även under namnet ortsprismetoden.

Styrkan med denna värderingsmetod är enkelheten. Den passar bra för små och lokala företag som till exempel restauranger, butiker, kiosker och frisörsalonger. Svagheten är att det nästan aldrig finns tillräckligt med prishistorik på marknaden för att man ska kunna dra några slutsatser.

Vad är relativvärdering av börsnoterade aktier?

Man kan också göra en relativvärdering av aktier som finns på börsen. Då innebär metoden att man jämför olika aktier med varandra, ofta genom att titta på så kallade multiplar eller nyckeltal. Denna metod kallas även för multipelvärdering.

Vanliga exempel är:

  • P/S-tal¬†‚Ästaktiekurs i f√∂rh√•llande till oms√§ttningen
  • P/E-tal ‚Ästaktiekursen i f√∂rh√•llande till vinsten
  • P/B-tal ‚Äď aktiekursen i f√∂rh√•llande till bokf√∂rt v√§rde (eget kapital)

Om du gör en relativvärdering av aktier kan du få en god första inblick i hur det står till i olika bolag och hur de värderas av marknaden. Det är ett sätt att hitta köptillfällen genom att jämföra aktier med varandra utifrån jämförbara nyckeltal.

För att bekräfta hypotesen krävs dock djupare analys. Det kan till exempel hända att en aktie sticker ut genom att ha ovanligt lågt P/E-tal men det kan bero på finansiella bekymmer som kan visa sig vara svåröverkomliga.