Justerat eget kapital

Definitionen av justerat eget kapital är bolagets beskattade egna kapital. Med andra ord eget kapital samt obeskattade reserver efter beskattning, i den mån sådana finns.

Förklaring av justerat eget kapital

Förklaringen ovan låter kanske lite abstrakt så låt oss visa med ett exempel.

På företagets balansräkning hittar du företagets tillgångar på ena sidan och skulder samt eget kapital på den andra.

Ibland finns dessutom så kallade obeskattade reserver, exempelvis i form av periodiseringsfonder. Detta belopp hittar du i så fall på skuldsidan och de påverkar inte posten eget kapital. Om man hade valt att ta upp dessa obeskattade reserver direkt hade däremot eget kapital blivit större. Nu väntar man med detta till någon gång i framtiden.

Den dagen det är dags att återföra de obeskattade reserverna ökar alltså eget kapital med motsvarande belopp minus rådande skatt vid den tidpunkten.

Om vi nu tänker oss att vi gör denna övning på direkten så får vi det som kallas för justerat eget kapital.

Låt oss sammanfatta med en formel:

Justerat eget kapital = Eget kapital + Obeskattade reserver x (1 ‚Äď r√•dande skattesats)

Varför används justerat eget kapital

Anledningen till att man räknar ut justerat eget kapital är för att ge en bättre bild av det värde som aktieägarna faktiskt har i företaget. Vad ägarna har är i princip eget kapital. Eftersom många bolag ofta har stora värden i form av obeskattade reserver behöver eget kapital justeras för att ge en korrekt bild av företagets värde.

Metoden används när man gör en så kallad substansvärdering. Det kan vara klokt att anlita en expert på företagsvärdering för att beräkna värdet på bolaget.