Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Oak Företagsvärdering AB (företagsvärdering.com) och beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Med personuppgift menar vi information som kan hänföras till dig som individ. Med att behandla personuppgifter menar vi att samla in, hantera, lagra eller bearbeta dessa.

Utgångspunkten i vår integritetspolicy är att samla in så lite information som möjligt och att respektera din integritet till fullo och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du som användare har rätt att använda sajten utan att några uppgifter samlas in eller sparas.

Kakor – cookies

Sajten har inte några kakor (cookies), varken egna eller från tredjepartsleverantörer.

Vilken information samlar vi in?

Oak Företagsvärdering AB samlar inte in någon användarinformation, varken för statistiska eller andra syften.

Om du som användare fyller i ett kontaktformulär spar vi det namn, den e-postadress och det telefonnummer samt eventuell övrig information som du fyller i. Vi använder endast denna information för att ge dig den tjänst du efterfrågar. Vi har inget nyhetsbrev och delar aldrig med oss av dina uppgifter till tredje part.

Hur sparar vi informationen?

De personuppgifter som vi samlar in spar vi i ett lösenordsskyddat kalkylark som endast ett fåtal personer har tillgång till.

Hur länge sparar vi informationen?

Personuppgifter sparas så länge som de behövs för ändamålet.

Så kan du avstå från att dina data lagras

Du som användare har rätt att:

  • Begära ut all information som har med dig att göra
  • Kräva att dina personliga data raderas

I så fall är du välkommen att kontakta oss.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Giltighet

Denna policy gäller från och med 2023-11-26.

Webbplatsansvarig

Oak Företagsvärdering AB

Organisationsnummer: 559195-1644

Telefon: 0763043437

0763043437