Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Företagsvärdering.com och beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Med personuppgift menar vi information som kan hänföras till dig som individ. Med att behandla personuppgifter menar vi att samla in, hantera, lagra eller bearbeta dessa.

Utgångspunkten i vår integritetspolicy är att samla in så lite information som möjligt och att respektera din integritet till fullo och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du som användare har rätt att använda sajten utan att några uppgifter samlas in eller sparas.

Kakor – cookies

Sajten innehåller kakor (cookies) från följande tredjepartsleverantörer:

Vilken information samlar vi in?

Företagsvärdering.com samlar in anonymiserad användarinformation för att kunna analysera hur sajten används. Till exempel kan vi se vilka sidor som är populära och hur länge besökarna vistas på sajten. Vi varken vill eller kan identifiera en enskild användare.

Om du som användare fyller i ett kontaktformulär spar vi det namn, den e-postadress och det telefonnummer som du fyller i. Vi delar endast med oss av den informationen till den företagsvärderare som sedan skickar dig en offert. Din kontaktinformation delas aldrig med annan tredje part.

Hur sparar vi informationen?

Anonymiserade användardata sparas hos de tredjepartsleverantörer som beskrivs under avsnittet kakor ovan.

De personuppgifter som vi samlar in spar vi i ett lösenordsskyddat kalkylark som endast ett fåtal personer har tillgång till.

Hur länge sparar vi informationen?

Personuppgifter sparas i högst ett år efter att vi fått dem tillhanda. Anonymiserade användardata sparas under längre perioder.

Så kan du avstå från att dina data lagras

Du som användare har rätt att:

  • Begära ut all information som har med dig att göra
  • Kräva att dina personliga data raderas

I så fall är du välkommen att kontakta oss på info@företagsvärdering.com

Du har även möjlighet att avstå från att kakor (cookies) sparas i din webbläsare genom dess säkerhetsinställningar. Därmed sparas ingen information om din användarsession såtillvida du inte själv fyller i ett kontaktformulär.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Giltighet

Denna policy gäller från och med 2021-08-01.

Ansvarig utgivare av Företagsvärdering.com

Företagsvärdering.com

Norra Köpmangatan 22c

803 21 Gävle

E-post: info@företagsvärdering.com