Eget kapital

Eget kapital i ett företag motsvarar tillgångar minus skulder. Man kan se det som det kapital som är bolagets eget, ägarnas nettoförmögenhet i verksamheten.

Eget kapital ‚Äď f√∂rklaring

F√∂r att f√∂rst√• eget kapital kan vi titta p√• f√∂retagets balansr√§kning. Den √§r uppbyggd av tv√• delar: tillg√•ngar p√• den ena sidan och eget kapital och skulder p√• den andra. Dessa tv√• sidor ‚ÄĚbalanserar‚ÄĚ varandra ‚Äď de g√•r j√§mnt ut.

Detta inneb√§r att eget kapital alltid motsvarar tillg√•ngar minus skulder i bolaget. Anledningen till att det st√•r ‚ÄĚp√• samma sida‚ÄĚ som skulder √§r at man kan betrakta det som f√∂retagets skuld till √§garna. Skulle bolaget likviderats √§r det detta som i teorin finns kvar till √§garna.

Ett sätt att finansiera verksamheten

Vidare hjälper oss denna uppdelning att förstå att eget kapital är ett av två sätt att finansiera verksamheten. Det andra sättet är alltså via lån.

Vad består då eget kapital av? Det finns tre möjliga källor:

  • Aktiekapital fr√•n starten: Det kapital som √§garna investerade n√§r bolaget grundades. Aktiekapitalet m√•ste vara minst 25¬†000 kronor i Sverige men det kan givetvis vara st√∂rre om man vill.
  • Kapitaltillskott: Om bolaget g√∂r en nyemission eller om √§garna skjuter till pengar genom aktie√§gartillskott √∂kar det egna kapitalet.
  • √Öterinvesterad vinst: Den vinst som inte delas ut till √§garna stannar i f√∂retaget och √∂kar d√§rmed posten eget kapital.

√Ėka eget kapital i bolaget?

Det är generellt sett positivt att ha ett stort eget kapital i förhållande till lån. Ju större del av tillgångarna som finansieras med det egna kapitalet, desto högre soliditet har bolaget.

En god soliditet tyder på finansiell styrka och lägre risk, vilket kan vara förmånligt om eller när företaget vill ta nya lån eller krediter. Dessutom är ett bolag med hög soliditet mindre känsligt för ekonomiska motgångar eller svängningar.

Om företaget går med vinst kan ägarna välja att stärka det egna kapitalet genom att avstå från att göra utdelningar.

Oavsett om bolaget går med vinst eller inte går det att öka det egna kapitalet genom nyemission eller genom ett aktieägartillskott.

Varianter

  • Bundet eget kapital: Kan endast anv√§ndas i bolaget och g√•r inte att dela ut till aktie√§garna. H√§r finns startkapitalet och eventuell uppskrivningsfond och reservfond.
  • Fritt eget kapital: √Örets vinst och balanserat resultat. Kan delas ut eller √•terinvesteras.
  • Justerat eget kapital: F√∂retagets beskattade eget kapital. Uppgiften anv√§nds vid bolagsv√§rdering, n√§rmare best√§mt substansv√§rdering.