Diskonteringsränta (kalkylränta)

Diskonteringsränta (eller kalkylränta som det också heter) är en räntesats som används för att återge en investerings avkastningskrav. Denna ränta används vid värdering av bolag, men även mer generellt i samband med investeringskalkyler.

Så fungerar diskonteringsränta

Kalkylränta visar det avkastningskrav som en investerare har på en investering över en längre investeringshorisont.

Denna r√§nta kallas √§ven f√∂r diskonteringsr√§nta eftersom den ‚ÄĚdiskonteras‚ÄĚ beroende p√• ett antal faktorer:

  • Risk: Att ha pengar investerade √∂ver tid inneb√§r en risk. Pengar idag √§r v√§rda mer √§n pengar i morgon. D√§rf√∂r m√•ste ‚ÄĚframtida‚ÄĚ f√∂rv√§ntad avkastning diskonteras.
  • Kapitalkostnad: Kapital kostar pengar. H√§r r√§knar vi med l√•ner√§nta och avkastningskrav p√• eget kapital.
  • Alternativa investeringar: Vilken avkastning kan alternativa investeringar ge? Detta kan p√•verka avkastningskravet.

Olika modeller för att beräkna kalkylränta

Det finns ett antal vedertagna modeller f√∂r hur kalkylr√§nta ska r√§knas ut. Vid industriella placeringar brukar WACC ‚ÄstWeighted Average Cost of Capital ofta anv√§ndas. Den bygger p√• genomsnittlig inl√•ningsr√§nta kan man s√§ga.

Capital Asset Pricing Model är också vanlig. Den används inom finansiella investeringar och när kostnaden av eget kapital ska beräknas.

Så används diskonteringsränta inom bolagsvärdering

Inom bolagsvärdering finns en metod som heter kassaflödesvärdering / DCF-värdering. Den bygger på att ett estimat av framtida kassaflöden diskonteras med en kalkylränta för att räkna ut ett nuvärde.

Metoden är dock riskabel eftersom den bygger på ett antal antaganden. Bland annat är det mycket svårt att uppskatta ett framtida kassaflöde, om det inte råkar vara ett mycket stort och stabilt företag med förutsägbara flöden och starkt analysunderlag.

Dessutom √§r det sv√•rt att bed√∂ma vilken diskonteringsr√§nta som ska appliceras. Det finns ingen ‚ÄĚlathund‚ÄĚ eller n√•gra regler utan det √§r upp till v√§rderaren att bed√∂ma. N√§r utr√§kningen sedan g√∂rs kommer en relativt liten skillnad mellan tv√• uppskattningar att kunna ge drastisk skillnad i slutgiltigt bolagsv√§rde.

Av den anledningen använder vi på Oak Företagsvärdering endast kassaflödesvärdering i undantagsfall, om situationen kräver det.