Corporate finance ‚Ästvad √§r det?

Corporate finance är ett brett och ibland ganska allmänt begrepp för hur företag kan finansieras och sköta sina resurser. Hit hör bland annat beslut kring investeringar, kapitalanskaffning och hur kassaflödet ska hanteras.

Tre aspekter av corporate finance

Det är inte ovanligt att man i Sverige slänger sig med begreppet corporate finance som en synonym för företagsfinansiering. Det är sant, hur man kan finansiera ett företag ingår i detta begrepp men det betyder mer än så.

För att göra det hela lite mer konkret kan vi dela in corporate finance i tre beståndsdelar:

  1. Finansiering: Sätt att finansiera företagets aktiviteter och investeringar.
  2. Budgetering: Resursplanering och prioritering bland bolagets projekt.
  3. Rörelsekapital: Säkerställa ett starkt kassaflöde och en god likviditet.

Så fungerar corporate finance

Vi kan ge exempel på vad corporate finance betyder i verkligheten:

Behov av att stärka kassaflödet

En expanderande gymkedja har utmärkta utsikter att bli en av de större aktörerna på marknaden. Det är dock dyrt att expandera. Intäkterna är redan starka och de växer, men kassaflödet är ändå negativt.

F√∂r att ro i hamn och inte g√• i konkurs ‚ÄĚp√• v√§gen‚ÄĚ anlitar gymkedjan en ekonomisk r√•dgivare som b√∂rjar med att g√∂ra en detaljerad kassafl√∂desanalys.

Den visar bland annat att medlemskapsstrukturen skulle kunna f√∂r√§ndras f√∂r att st√§rka kassafl√∂det. Genom att √∂ka andelen gymbes√∂kare som betalar i f√∂rv√§g f√∂r ett √•rsmedlemskap ist√§llet f√∂r m√•nadsbetalning kan kassafl√∂det st√§rkas med 10‚Äď20% enligt ber√§kningarna. Som ett resultat beslutar gymkedjan att lansera en kampanj f√∂r √•rsmedlemskap.

Rådgivaren ger dessutom rådet att göra en ny företagsvärdering som reflekterar hur stort bolaget faktiskt är, i syfte att kunna visa upp en bättre kreditvärdighet för långivarna. Därefter kan befintliga lån troligen refinansieras, vilket sänker månadskostnaderna.

Företag som expanderar genom förvärv

Ett industriföretag med tjugo års historia har haft en framgångsrik tillväxt på marknaden sedan etableringen. Sedan ett par år har dock tillväxten avmattats och ledningen har gjort bedömningen att det inte är relaterat till konjunkturen.

Ledningen har diskuterat möjligheten att fortsätta tillväxtresan genom att göra förvärv och nu har man slutligen bestämt sig för att utforska den möjligheten.

För att göra det anlitar man en expert inom corporate finance med expertis inom kapitalanskaffning inför företagsförvärv. Personen i fråga är en så kallad M&A-rådgivare och det visar sig att företaget kan få hjälp med hela processen. Från att identifiera möjliga bolag att köpa, via förhandlingar och kontraktsskrivning till finansiering.

Tillsammans hittar de tre potentiella företag att köpa, varav två är konkurrenter. Rådgivaren bistår med den första kontakten med dessa och därefter de fortsatta förhandlingarna. Företaget väljer till slut att gå vidare med en av kandidaterna. Rådgivaren hjälper då till med due diligence och bistår samtidigt med ett upplägg för finansiering av köpet.