Avsiktsf√∂rklaring ‚ÄstLetter of Intent

En avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan två eller fler parter inför ett kommande avtal eller förhandlingar. På engelska kallas det för Letter of Intent, förkortat LOI.

När skriver man en avsiktsförklaring?

En avsiktsförklaring är användbar som ett delmoment av förhandlingar, eller som ett slags intentionsavtal eller föravtal som det också kallas ibland.

Det √§r egentligen inget avtal per definition och √§r som utg√•ngspunkt i sig inte bindande, men det kan ofta finnas bindande element ‚Äď mer om det strax.

Syftet med ett letter of intent √§r att reda ut vilka villkor och avsikter som ska vara del av de vidare f√∂rhandlingarna, innan det kan bli aktuellt med ett ‚ÄĚriktigt‚ÄĚ avtal.

Dessutom kan avsiktsförklaringen sammanfatta vad man kommit överens om hittills. Det kan också vara ett tillfälle för parterna att kommunicera sina avsikter utåt, exempelvis med en pressrelease.

V√§ljer man att kommunicera avsiktsf√∂rklaringen ut√•t inneb√§r det ofta en viss ‚ÄĚmoralisk‚ÄĚ f√∂rpliktelse att forts√§tta det sp√•r man gett sig in p√•. Det kan √∂ka sannolikheten att det parterna planerat verkligen blir av.

Avsiktsförklaringar är vanliga inför fusioner och förvärv, exempelvis när ett företag planerar att köpa ett annat. Då kan ett letter of intent föregå en due diligence, en mer djuplodande kontroll av verksamheten.

Det är också vanligt att företag som planerar att inleda partnerskap skriver ett intentionsavtal innan de går vidare med förhandlingarna.

Hur skriver man en avsiktsförklaring?

Själva upplägget är ofta ganska enkelt. De flesta avsiktsförklaringar ryms på en A4-sida, men den kan givetvis göras mer detaljerad om situationen kräver det.

Här är ett exempel på ett typiskt upplägg, gärna i punktform eller numrerade paragrafer:

 • Datum
 • Rubrik
 • Kort introduktion och bakgrund till varf√∂r ett LOI skrivs
 • Vad parterna har f√∂r avsikter
 • Tidsangivelser och vad som eventuellt h√§nder om tidsplanen inte h√•lls
 • Eventuell kostnadsf√∂rdelning
 • Eventuell sekretessklausul
 • Eventuell exklusivitetsklausul
 • Vad som h√§nder om parterna inte kommer √∂verens
 • Signerat datum och parternas signaturer

√Ąr ett letter of intent bindande?

Nej, en avsiktsförklaring är som utgångspunkt i sig inte bindande med avseende på det slutgiltiga avtalet.

Däremot brukar ett letter of intent innehålla punkter som innebär vissa förpliktelser mellan parterna och kan på så sätt ses som bindande.

F√∂ljande ‚ÄĚbindande‚ÄĚ aspekter √§r vanliga:

 • Sekretessklausul: Parterna kan komma √∂verens om vad de f√•r och inte f√•r s√§ga till andra om f√∂rhandlingarna. Kallas √§ven sekretessf√∂rpliktelse.
 • Exklusivitetsklausul: Inneb√§r att parterna kommer √∂verens om att f√∂rhandlingarna ska vara exklusiva, det vill s√§ga att ingen av parterna g√•r vidare med parallella sp√•r. Kallas √§ven exklusivitetsf√∂rpliktelse.
 • Vad som h√§nder om parterna inte kommer √∂verens: Skulle det uppst√• tvist eller om n√•gon av parterna av n√•gon anledning vill dra sig ur √§r det bra om det finns en klausul som anger vad som g√§ller i den typen av situationer.