Ägarskifte

Ett ägarskifte betyder att ägandet i ett bolag förändras. Det kan till exempel vara att ett aktiebolag tar in nya delägare. Eller att ägarstrukturen i ett familjeföretag förändras genom generationsskifte.

Vi tittar här på hur det går till och saker som du bör tänka på.

Planera för ett ägarskifte

Ibland går det fort. Ett ägarskifte kan exempelvis komma till efter att ägarna fått ett oväntat och attraktivt erbjudande från en konkurrent. Andra gånger är det mer planerat.

Oavsett gör du gott i att förbereda dig och företaget för ett ägarbyte i god tid. Gör du det har du möjlighet att få ut en större köpeskilling. Du ökar också chansen för att en affär verkligen blir av.

Du planerar för ett ägarskifte genom att lägga upp en exitstrategi. Där kan du exempelvis skissa på vilka olika scenarios för en försäljning av bolaget som du ser framför dig.

Förberedelserna handlar också om att städa upp i bolaget. Se till så att bokföringen och redovisningen är korrekt och att alla underlag finns tillgängliga.

Det lönar sig ofta att dokumentera företagets rutiner och processer för att underlätta överlämnandet. Är ägarberoendet stort i dagsläget kommer det att vara extra viktigt för köparen att få dokumentation över hur företaget ”fungerar”.

Ofta finns diverse kontrakt, till exempel med kunder eller leverantörer. Det kan också finnas licenser och tillstånd. Se till att allt sådant finns samlat och är välsorterat. Den typen av immateriella tillgångar kan ha ett värde genom så kallad goodwill.

En köpare kan tänkas vilja göra en due diligence innan ägarskiftet blir verklighet. Du som säljare kan också välja att anlita en rådgivare för att ta reda på eventuella brister. Detta kallas för vendor due diligence.

Vad är ett rimligt pris för företaget?

Vid ett ägarskifte kommer givetvis frågan om vilket pris som är rimligt upp. Ska du sälja ditt företag kanske du undrar vad det är värt redan innan du inlett förhandlingar med en köpare.

Ibland kommer en köpare med ett bud. Då gäller det som säljare att ha en känsla för om budet är rimligt eller inte. Är det du som ska köpa ett företag vill du inte betala för mycket.

I bägge fallen är det bra att låta göra en oberoende företagsvärdering som bägge parter kan lita på.

Vad företaget är värt beror bland annat på:

  • Lönsamhet och intjäningsförmåga.
  • Hur vinst och omsättning utvecklats över tid.
  • Eventuellt kan kassaflödet spela roll också.
  • Hur ägarberoendet ser ut.
  • Marknadssituation och konkurrenssituation (mest för större bolag)

Hur värderas bolaget? Det varierar beroende på typ av verksamhet. Ofta används en avkastningsvärdering tillsammans med en substansvärdering. På så sätt vägs vinsthistorik och tillgångar samman för att få fram ett rimligt pris.

Det går även att göra en kassaflödesvärdering utifrån framtida kassaflöden, men endast i undantagsfall då det lätt blir spekulativt.

Hur hittar man en köpare?

Exitplanen kan innehålla tankar kring hur en köpare ska hittas vid ett ägarskifte. För vissa verksamheter finns endast en handfull tänkbara köpare. Ofta är det en av konkurrenterna. En duktig M&A rådgivare kan vara till stor nytta för att identifiera och kontakta potentiella köpare.

För mindre och lokala verksamheter som exempelvis butiker, kiosker och frisörsalonger är det lite annorlunda. Där kan en företagsmäklare hjälpa till att förmedla verksamheten.