Resultat & vinst

Resultat i ett f√∂retag motsvarar dess int√§kter minus dess kostnader. Om resultatet √§r positivt kallas det f√∂r vinst. √Ąr det negativt g√•r bolaget med f√∂rlust. Ett nollresultat √§r n√§r int√§kterna √§r lika stora som utgifterna.

Resultatet finns i resultaträkningen

Du hittar bolagets resultat i dess resultaträkning, som tillsammans med företagets balansräkning är två centrala delar av årsredovisningen.

Som regel visas resultatet i tre ‚ÄĚsteg‚ÄĚ:

  • R√∂relseresultatet
  • Resultatet efter finansiella poster
  • √Örets resultat

Vinst är ett positivt resultat

Det kallas för vinst när resultatet är positivt, det vill säga när intäkterna är större än kostnaderna.

Vinst kan delas ut till ägarna genom en utdelning eller så kan den återinvesteras i företaget och då stärks eget kapital. Dessa pengar kan till exempel användas för att göra nya investeringar.

Om kostnaderna däremot är större än intäkterna går företaget med förlust. Det uppvisar ett negativt resultat. Går företaget med förlust urgröps eget kapital om inte aktieägarna stoppar in mer pengar i bolaget (aktieägartillskott) eller nytt kapital tillkommer genom nyemission.

Blanda inte ihop vinst med kassaflöde

Resultat och vinst ska inte förväxlas med kassaflöde. Ett företags kassaflöde är de pengar som strömmar in och ut ur företaget.

Ibland råkar intäkter sammanfalla med inbetalningar och kostnader kan sammanfalla med utbetalningar, men inte alltid. Intäkter och kostnader är periodiserade vilket innebär att de kan tillskrivas en annan tidpunkt i bokföringen än när pengarna faktiskt betalades in eller ut från kontot. Dessutom kan tillgångar avskrivas, vilket gör att kostnaden sprids ut över tid.

I förlängningen innebär det att ett företag kan ha ett positivt resultat, alltså gå med vinst, men det kan finnas betydligt mindre pengar, om ens några på kontot vid den tidpunkten. På motsvarande sätt kan det gå med förlust men det kan ändå finnas pengar i kassan vid just den tidpunkten.