Tilläggsköpeskilling

Tilläggsköpeskilling är en del av köpeskillingen vid ett företagsförvärv som betalas vid ett senare tillfälle.

Syfte med tilläggsköpeskilling

Inför en företagstransaktion kan köpare och säljare komma överens om att en del av köpeskillingen betalas först efter en viss tid.

Syftet är ofta att köparen ska få någon form av garanti av säljaren. Det finns alltid risker med ett företagsköp, även om de kan minimeras med en professionell företagsvärdering, speciellt om den åtföljs av en due diligence.

En s√•dan risk kan till exempel vara att s√§ljaren mer eller mindre ‚ÄĚlovat‚ÄĚ att f√∂retaget kommer att ha en viss utveckling den kommande tiden. S√§ljaren motiverar kanske ett h√∂gre pris p√• grund av denna f√∂rutsp√•dda utveckling. Inom f√∂retagande √§r dock inget n√•gonsin s√§kert. Genom att villkora en del av k√∂peskillingen mot vad s√§ljaren lovat kan k√∂paren g√• med p√• den h√∂gre v√§rderingen men minska sin risk.

Ett annat exempel är när företaget har ett stort eller relativt stort ägarberoende. Då kan det vara en del av dealen att en eller flera nyckelpersoner fortsätter att arbeta aktivt i bolaget under en viss tid efter köpet för att tilläggsköpeskillingen ska betalas ut.

Ett annat syfte med att använda sig av tilläggsköpeskilling kan vara för att hjälpa köparen att finansiera köpet. I och med att hela beloppet inte måste betalas direkt blir det lättare att genomföra affären. Här finns likheter med säljarrevers, som innebär att säljaren finansierar en del av kostanden genom att erbjuda avbetalning.

Fördelar och nackdelar med tilläggsköpeskilling

Fördelar

  • Mindre risk f√∂r k√∂paren: Utlovad utveckling kan vara ett krav f√∂r att hela beloppet ska betalas.
  • Incitament f√∂r s√§ljaren: Det ligger i s√§ljarens intresse att √∂verl√§mnandet lyckas.
  • M√∂jligg√∂ra k√∂p trots √§garberoende: Nyckelpersoner kan beh√∂va jobba kvar ett tag och g√∂ra gradvis √∂verl√§mning som del av √∂verenskommelsen.
  • Finansiering: S√§ljaren finansierar en del av f√∂retagsk√∂pet.

Nackdelar

  • Mer komplex transaktion: K√∂pare och s√§ljare m√•ste komma √∂verens om vad som g√§ller och det b√∂r regleras i ett detaljerat avtal.
  • Incitamentskrock: En tidigare √§gare som jobbar kvar har ett incitament att uppn√• √∂verenskomna m√•l men det kan visa sig att det i praktiken inte √§r det b√§sta f√∂r verksamheten.
  • Sv√•rare beskattning: N√§r ska till√§ggk√∂peskillingen beskattas?
  • Konfliktrisk: Hela f√∂retagstransaktionen blir mer utdragen vilket ger st√∂rre risk f√∂r missf√∂rst√•nd, konflikt och tvist.
  • S√§ljaren f√•r h√∂gre risk: En utdragen aff√§r inneb√§r h√∂gre risk. Dessutom kan k√∂paren ha incitament att se till s√• att m√•len inte uppn√•s f√∂r att slippa betala till√§ggsk√∂peskillingen.

Tips ‚ÄstTa hj√§lp av en M&A-r√•dgivare om du ska k√∂pa eller s√§lja ett f√∂retag. D√• f√•r du oberoende hj√§lp att bed√∂ma risker och att best√§mma om det √§r l√§mpligt att anv√§nda till√§ggsk√∂peskilling i just ditt fall.