P/E-tal

P/E-talet visar en akties pris (aktiekurs) i förhållande till hur mycket vinsten är per aktie.

P/E-tal ‚Äď f√∂rklaring

P/E-tal är en värderingsmultipel, ett nyckeltal, som används inom aktieanalys och bolagsvärdering för att visa hur vinsten värderas.

P står för Price (aktiepris) och E står för Earnings (vinst). Följaktligen heter det price-earnings på engelska.

Denna multipel kan tolkas som hur många år det tar för att du som investerare ska få tillbaka din investering i form av vinst i bolaget, förutsatt att företaget har samma vinst även i framtiden.

Ett högt PE-tal betyder att vinsten i aktien är högt värderad. Det kan innebära att den är övervärderad, men ofta (men inte alltid) finns det goda anledningar till att marknaden tycker att aktien aktien är värd så mycket.

Ett lågt P/E tal kan innebära att aktien är undervärderad och att det är ett köpläge. Samtidigt finns det en risk att det finns goda skäl till den låga värderingen, exempelvis finansiella problem.

På Stockholmsbörsen ligger det historiska snittet för P/E på 14, men det varierar kraftigt över tid och mellan olika branscher.

Två sätt att värdera börsnoterade aktier med P/E-talet

Det finns i princip två sätt att använda P/E-talet när du värderar börsnoterade aktier:

  • Historisk utveckling. Se hur P/E √§ndras √∂ver tid i ett visst f√∂retag. Anta att det till exempel har legat p√• 20 under ett antal √•r men nu √§r nere p√• 15. D√• kan det vara l√§ge att titta n√§rmare p√• aktien och se om det kanske √§r ett k√∂ptillf√§lle.
  • J√§mf√∂ra olika aktier. Se hur P/E-talet √§r i olika aktier inom samma bransch. Om n√•gon av aktierna sticker ut som l√•gt v√§rderad kan det kanske vara ett k√∂ptillf√§lle.

Tänk på att det behövs en djupare analys än enbart att titta på P/E-talet. Det är ett enkelt sätt att få en snabb uppfattning av hur vinsten värderas, men det ger egentligen ingen information om vad som händer i bolaget.

Vad innebär ett negativt P/E tal?

Om P/E-talet är negativt betyder det att företaget inte går med vinst. Det går inte att jämföra negativa P/E-tal. Går företaget inte med vinst kan du istället titta på hur omsättningen värderas genom P/S-talet.

P/E för onoterade aktier

Eftersom det inte finns någon aktiekurs för onoterade aktier finns inget P/E-tal förrän man har satt ett pris på bolaget. Det får man exempelvis i samband med nyemission, när företaget säljs eller om man låter göra en företagsvärdering.

Om man låter värdera bolaget används ofta en värderingsmetod som heter avkastningsvärdering. Den bygger på att historisk vinst multipliceras med en multipel för att få fram värdet på bolaget. Det är denna multipel som är P/E-talet för en onoterad aktie.

För de flesta onoterade aktier är P/E mellan 1 och 10, ofta mellan 3 och 5.

Tänk på detta

  • J√§mf√∂r endast P/E f√∂r aktier inom samma sektor eller bransch. Det skiljer sig mycket mellan olika branscher.
  • L√•gt P/E betyder inte alltid att aktien √§r k√∂pv√§rd. Det kan betyda att bolaget har finansiella problem.
  • H√∂gt P/E beh√∂ver inte betyda att bolaget √§r √∂verv√§rderat. Det kan inneb√§ra att marknaden prisat in en h√∂g vinst som tros komma de kommande √•ren.
  • P/E-tal √§r mindre bra att anv√§nda f√∂r analys av banker och fastighetsbolag. D√§r kan du ist√§llet anv√§nda P/B-talet, vilket bygger p√• bokf√∂rt v√§rde.