P/B-tal

P/B-tal visar aktiekurs i förhållande till eget kapital. P/B står för Price / Book value.

Mer om P/B-talet

P/B-talet är ett nyckeltal som visar hur marknaden värderar en akties eget kapital, vilket även kallas för det bokförda värdet.

Eget kapital finns på företagets balansräkning. Det är lika med tillgångarna minus skulderna. Nettotillgångarna med andra ord, eller substansvärdet.

Ifall P/B är 1 innebär det att marknaden värderar företagets nettotillgångar till samma värde som det bokförda värdet. Köper du en aktie till denna värdering och bolaget därefter går i konkurs och likvideras får du i teorin tillbaka ungefär vad du investerat givet att likvideringen är effektiv.

√Ąr P/B-talet mindre √§n noll inneb√§r det att marknaden v√§rderar aktien l√§gre √§n dess tillg√•ngar.

P/B ligger ofta mellan 1,4 och 2,4 i snitt men varierar mycket beroende på lönsamhet och hur kapitalintensivt företaget är. Generellt sett är ett lågt värde bra.

Hur använder man P/B-talet?

Du kan titta på P/B-talet när du analyserar börsnoterade aktier, speciellt bolag som är kapitalintensiva.

För en bank eller ett fastighetsbolag till exempel är det ofta inte så relevant att värdera vinsten eftersom dessa bolag har betydande tillgångar. Vinsten kan fluktuera men tillgångarna ändras inte så mycket från år till år. P/B-talet är ett stabilare mått på värderingen i denna typ av företag.

På samma sätt är det inte särskilt relevant att använda P/B-talet i företag där tillgångarna inte spelar så stor roll. Tänk dig ett IT-företag till exempel. Det kanske hyr lokaler och kanske inte ens har sina egna servrar utan jobbar i molnet. Tillgångarna är nästan noll. Då är det lönlöst att värdera verksamheten utifrån P/B-talet.

Däremot finns sannolikt stora immateriella tillgångar vilka inte reflekteras i detta nyckeltal. Det kanske också finns en stor omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Där kan nyckeltal som P/E-talet (för värdering av vinsten) eller P/S-talet (för värdering av omsättningen) eller PEG (för värdering av vinsttillväxten) passa bättre.

P/B-talet för börsnoterade aktier påminner lite om hur en substansvärdering fungerar i onoterade bolag. En viktig skillnad är dock att P/B endast använder uppgifter från balansräkningen. En korrekt utförd substansvärdering däremot använder normaliserade uppgifter från balansräkningen där det bokförda värdet justeras till marknadsvärde.