Omsättning

Med omsättning menas värdet av varor och tjänster som ett företag säljer under en viss tidsperiod, ofta ett år.

Vad är omsättning?

Omsättning är hur mycket ett företag säljer under en viss tid. Det gäller både varor och tjänster. Det spelar ingen roll om betalningen sker kontant eller ifall det är via faktura.

Oftast mäts den under ett år, till exempel i samband med årsrapporeringen. Den kan dock anges för valfri period, exempelvis ett kvartal (till exempel i en kvartalsrapport).

Vad är skillnaden mellan vinst och omsättning?

Vinst och omsättning är inte samma sak. Omsättning avser hur mycket som säljs under en period. Vinst däremot avser hur mycket av detta som är kvar efter det att utgifterna dragits av.

Ingår moms i omsättningen?

Nej, moms är inte en del av omsättningen eftersom det varken är en kostnad eller intäkt för företaget. Momsen ingår förvisso i kassaflödet i och med att det är pengar som kunder betalar in till företaget och sedan betalas momsen ut till Skatteverket. Men det är inte en del av omsättningen.

Vad innebär nettoomsättning?

Nettoomsättning är den omsättning som finns i ett företag efter det att avdrag för rabatter, bidrag och gåvor gjorts. Skatt och moms ingår inte heller här. Intäkter från fastighetsaffärer och aktieaffärer brukar inte heller tas upp i nettoomsättningen.