Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett tal som används för att analysera ett företags prestanda och finansiella hälsa. De kan även användas i en jämförelse av börsnoterade aktier.

Vad är nyckeltal och hur används de?

Nyckeltal används inom företagsekonomi för att analysera, värdera och utvärdera ett företag eller en organisation. Det är jämförelsemått som underlättar analysen.

Till exempel blir det abstrakt och svårt att jämföra ett företags vinst mätt i kronor och ören. Men om man mäter det som vinstmarginal blir det lättare att jämföra vinsten över tid eller med andra bolag.

Nyckeltal sätter ett mätvärde i relation till något annat. Det gör att man får ett tal som är lätt att jämföra med andra företag eller inom samma företag över tid.

Dessutom finns icke-ekonomiska effektivitetsindikatorer. Det kan till exempel vara kundnöjdhet, arbetstid per produkt eller maskinernas nyttjandegrad.

N√§r nyckeltal anv√§nds f√∂r att f√∂lja hur det g√•r f√∂r en verksamhet kallas de √§ven f√∂r KPI ‚ÄstKey Performance Indicator. Dessa kan innefatta b√•de finansiella nyckeltal, l√∂nsamhetsm√•tt och verksamhetsm√•tt.

Exempel på nyckeltal

 • R√∂relseresultat: R√∂relseint√§kter minus r√∂relsekostnader. Kan uttryckas som EBIT, EBITA eller EBITDA.
 • Soliditet: Visar hur stor andel av ett bolags tillg√•ngar som finansierats med eget kapital.
 • R√§ntabilitet: Avkastning p√• kapital. Detta nyckeltal √§r ett l√∂nsamhetsm√•tt.
 • R√∂relsemarginal: Hur stor andel av oms√§ttningen som √§r kvar f√∂r r√§ntor, skatt och eventuell vinst.
 • Vinstmarginal: Vinsten som en del av oms√§ttningen.
 • Bruttomarginal: √Ąven kallat bruttovinstmarginal. Den del av oms√§ttningen som kvarst√•r efter att direkta kostnader f√∂r varor dragits av. Exempel p√• direkta kostnader √§r tillverkningskostnader och ink√∂p.
 • Skulds√§ttningsgrad: F√∂retagets skulder i f√∂rh√•llande till eget kapital.
 • Kassalikviditet: Bolagets likvida tillg√•ngar i relation till de kortfristiga skulderna. Visar f√∂retagets f√∂rm√•ga att betala skulder p√• kort sikt.

Nyckeltal vid företagsvärdering och aktievärdering

Nyckeltal f√∂rekommer √§ven vid v√§rdering av f√∂retag ‚Ästb√•de av onoterade aktier och f√∂r j√§mf√∂relse av v√§rdering i b√∂rsnoterade aktier. Vid v√§rdering av b√∂rsnoterade aktier g√§ller utr√§kningen per aktie.

 • P/E tal: Aktiekurs eller pris p√• bolaget i f√∂rh√•llande till vinsten. Denna multipel √§r vanlig vid f√∂retagsv√§rdering.
 • P/B tal: Priset i f√∂rh√•llande till bolagets eget kapital.
 • P/S tal: Aktiens krus i relation till oms√§ttningen. G√•r att anv√§nda √§ven om det inte finns n√•gon vinst i f√∂retaget.

T√§nk p√• att om du anv√§nder nyckeltal f√∂r aktieanalys g√•r det s√§llan att j√§mf√∂ra tv√• bolag ur olika branscher eftersom varje bransch har sin egen dynamik. Vad som √§r ‚ÄĚnormalt‚ÄĚ varierar mellan branscher.