Köpeskilling

En köpeskilling är ett pris som en säljare och en köpare har kommit överens om. Synonymer är pris, köpesumma och försäljningspris. Det är ett vanligt förekommande begrepp i samband med företagstransaktioner och bostadsaffärer.

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är det pris som två parter kommer överens om i samband med en affär. Ofta används begreppet i samband med när ett företag, en bostad eller annan fastighet ska säljas. Men samma begrepp används även för andra affärer, exempelvis bilköp.

När det handlar om ett företagsförvärv händer det ofta att en del av köpeskillingen betalas senare i form av en tilläggsköpeskilling. Syftet kan vara att underlätta för köparen att genomföra köpet. En annan anledning kan vara att köparen ska ha en form av garanti för att säljaren står för vad han eller hon har lovat.

Vad är att uppbära köpeskilling?

Att uppbära köpeskilling betyder helt enkelt att ta emot den. Ofta gör man det för egen räkning men det går även att lösa genom fullmakt till någon som man litar på.

Kan man se tidigare köpeskillingar?

För fastighetsaffärer finns en databas med köpeskillingar som Lantmäteriet förvaltar. Den innehåller dock ingen information om bostadsrätter.

Mäklare brukar kunna vara behjälpliga när det gäller att avgöra lämplig köpeskilling för en bostadsrätt eller fastighet. Ofta används något som kallas för ortsprismetoden vilket innebär att man tittar på vad liknande fastigheter sålts för i samma område.

För företagsaffärer finns inte någon databas utan det är information som företagsmäklare brukar ha. Dock bör det betonas att det sällan finns tillräckligt med säljstatistik för att basera en företagsvärdering på prishistorik.