Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är priset för att använda ett kapital. Det är en vanlig term inom företagsekonomi, privatekonomi (lån) och hos bostadsrättsföreningar.

Vad är kapitalkostnad inom företagsekonomi?

Kapitalkostnad som företagsekonomisk term avser priset för att anskaffa och använda en kapitalresurs.

Kapitalkostnaden kan med andra ord bygga på två saker:

  • F√∂rfogandekostnad: Vad det kostar att anskaffa kapitalet, exempelvis genom aktier eller l√•n.
  • F√∂rbrukningskostnad: Den kostnad som uppst√•r genom anv√§ndning. Slitage och avskrivningar.

Företag kan anskaffa kapital genom att ge ut nya aktier i en nyemission. Då är kapitalkostnaden i form av marknadens avkastningskrav eller ett kalkylmässigt avkastningsmål.

Det går också att skaffa kapital genom lån. Då är istället kapitalkostnaden i form av amorteringar, räntor och eventuella avgifter.

När anläggningstillgången väl är inköpt ska den vanligtvis skrivas av över en tid för att återspegla hur den förbrukas / slits.

Vad är viktad kapitalkostnad?

WACC ‚ÄstWeighted Average Cost of Capital √§r vad som p√• svenska kallas f√∂r viktad kapitalkostnad. Det √§r en metod f√∂r att ber√§kna kostnaden f√∂r att finansiera ett bolag.

Man kan säga att det är den lägsta avkastning som bolaget kan klara av för att kunna överprestera de räntekrav som långivarna har och de avkastningskrav som ägarna har.

Vad är kapitalkostnad för ett lån?

Kapitalkostnad är även en term som förknippas med lån till privatpersoner. Exempelvis privatlån och blancolån. I det sammanhanget handlar kapitalkostnaden om lånets kostnad över hela löptiden.

Vad är kapitalkostnad för en bostadsrättsförening?

Begreppet kapitalkostnad används dessutom av bostadsrättsföreningar som en del av föreningens ekonomiska plan. Definitionen i detta sammanhang är i första hand avskrivningar och räntor.