Generationsskifte

När man pratar om generationsskifte handlar det ofta om att ägandet i ett familjeföretag ska övergå från en äldre till en yngre generation. Begreppet används även när en gård, ett lantbruk eller en skogsfastighet ska lämnas över till nästa generation.

Vad är generationsskifte?

Generationsskifte innebär ett ägarskifte av egendom till nästa generation. Ibland inträffar det plötsligt vid dödsfall eller allvarlig sjukdom. Men finns möjligheten är det en god idé att förbereda för generationsskiftet i tid.

Fördelar med att planera generationsskiftet i god tid

Det finns flera fördelar med att tänka igenom ägarskiftet mellan generationer och genomföra det i god tid och under kontrollerade former:

  • √Ėverf√∂ring av kunskap: Det kan vara kr√§vande att ta √∂ver exempelvis en verksamhet eller ett lantbruk. Genom att genomf√∂ra generationsskiftet i tid kan viktig information och rutiner f√∂ras √∂ver.
  • Minska risken f√∂r os√§mja bland arvingar: Genom att g√∂ra upp i tid hur egendomen ska f√∂rdelas undviks arvstvister och os√§mja. Visar n√•gon missn√∂je g√•r det att hantera.
  • Ekonomisk vinst: Det finns f√∂rvisso ingen arvsskatt eller g√•voskatt i Sverige, men det kan vara f√∂rdelaktigt f√∂r den nya generationen att ta √∂ver √§gandet via bolag ist√§llet f√∂r som privatpersoner.

Värdera inför ett generationsskifte

Oavsett vilken typ av egendom som ska lämnas över från en generation till en annan handlar det ofta om stora värden.

I den händelse inte alla i den yngre generationen i familjen kommer att ta del av egendomen i fråga är det viktigt att ta reda på ett rimligt värde. Det kan till exempelvis hända att en eller några få arvingar tar över företaget medan övriga delar på annan egendom till motsvarande värde.

D√§rf√∂r beh√∂vs ofta en opartisk f√∂retagsv√§rdering ifall det handlar om ett familjef√∂retag som ska v√§rderas. √Ąr det en g√•rd, lantbruk eller skogsfastighet kan en fastighetsm√§klare eller v√§rderingsman vara till nytta.

Genom att göra så blir värderingen trovärdig och risken för konflikter minskar.