EBITDA

EBITDA är ett vanligt förekommande nyckeltal för att mäta lönsamhet i ett företag. Det visar rörelseresultatet innan räntor, skatt, avskrivning på materiella och nedskrivning på immateriella tillgångar (goodwill).

Förkortningen kommer från Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization som nyckeltalet heter på engelska.

EBITDA-marginal motsvarar EBITDA i förhållande till omsättningen i bolaget, som procent.

Hur används EBITDA?

EBITDA används för att mäta lönsamheten i en verksamhet utan att låta skatter, räntor och avskrivningar / nedskrivningar påverka uträkningen.

Det blir ett ‚ÄĚrenare‚ÄĚ l√∂nsamhetsm√•tt j√§mf√∂rt med att bara titta p√• sista raden. Skatten kan till exempel √§ndras √∂ver tid och √§r mer eller mindre bortom f√∂retagets kontroll. R√§ntor likas√•.

Om du till exempel har två bolag som är verksamma i två olika länder blir det bättre att jämföra deras lönsamhet med varandra genom att använda EBITDA jämfört med att bara titta på rörelseresultatet.

Samma sak om du ska jämföra ett bolags lönsamhet över tid. Ränteläget kan ändras i landet, beskattningen likaså. Med EBITDA har du ett mått på lönsamheten i kärnverksamheten.

Du kan räkna ut EBITDA genom att titta i bolagets resultaträkning och lägga till nedskrivningar och avskrivningar på rörelseresultatet.

EBITDA vs EBIT och EBITA

Det finns två nyckeltal som påminner om EBITDA men som inte riktigt innebär samma sak: EBIT och EBITA.

EBIT är rörelseresultat före skatt och ränta men här exkluderar man inte nedskrivning av immateriella tillgångar eller avskrivning av materiella tillgångar. Man får bedöma från fall till fall vad som är lämpligast att använda. Men EBITDA är vanligare exempelvis i samband med företagsvärdering eftersom det inte påverkas av nedskrivningar och avskrivningar, vilka har mer med bokföring att göra än faktiskt värde.

Sedan finns EBITA också som är som EBITDA fast man låter materiella tillgångar belasta resultatet. Detta nyckeltal är relativt ovanligt. Oftast använder man EBITDA eller EBIT.