Skräddarsydd Värdering

Skräddarsydd Värdering är en företagsvärdering som är helt anpassad efter dina behov. Den passar i all lägen, oavsett varför du behöver värdera ett företag. Du får personlig vägledning igenom hela processen för maximal trygghet och precision.

 • Inledande konsultation via videomöte eller fysiskt möte hos er
 • Oberoende företagsvärdering av erfaren expert, inte en algoritm i en dator
 • Analys av balansräkning, resultaträkning och individuella uppgifter
 • Avancerade värderingsmodeller som är unika för ert företag
 • Intervju med nyckelpersoner
 • Värderingskonsultation och transaktionsrådgivning
 • Passar företag med omsättning mellan 5 mkr och 100 mkr (max 500 mkr)
 • Lämplig vid bodelning, tvister, köp/sälj av företag och liknande 
Företagsvärdering

Begär offert

Skräddarsydd Värdering är till för dig som kräver lite mer av din företagsvärdering. Den är helt anpassad efter dina specifika behov.

Denna värdering av företag passar bra även vid bodelning, tvist, domstolsärenden, rättsfall och inför förhandlingar som kräver en mer nyanserad företagsvärdering med tyngd.

Den passar självklart även i de situationer som vår Värdering Basic täcker om du exempelvis är i behov av rådgivning, individuell konsultation eller anpassning på annat sätt.

Priset sätts bland annat utifrån omfattningen av värderingen, hur stort behov du har av konsultation och rådgivning samt huruvida du önskar att vi utför intervjuer med nyckelpersoner, företagsbesiktning och annat som bidrar till en mer precis uppskattning av värdet.

Då passar Skräddarsydd Värdering:

 • I samtliga situationer som Värdering Basic täcker men då du vill ha en helt skräddarsydd företagsvärdering och / eller vill att konsultation eller rådgivning ingår
 • För det lite större företaget (5 – 150 miljoner kronor omsättning, maximalt 500 miljoner kronor)
 • Köp av företag
 • Försäljning av företag
 • Tvister
 • Bodelning vid skilsmässa eller dödsfall
 • Arv
 • För skatte- och taxeringsärenden (även som beslutsunderlag)
 • Vid M&A eller due diligence

Så fungerar Skräddarsydd Värdering:

 1. Begär offert – Du begär en offert på Skräddarsydd Värdering via vår dedikerade samarbetspartner
 2. Inledande samtal – Du blir kontaktad av en professionell företagsvärderare. Ni kommer överens om omfattningen på värderingen
 3. Offert – Du får en icke bindande offert på en anpassad företagsvärdering
 4. Skicka inputs – Efter accept får du svara på frågor kring företaget. Det hjälper företagsvärderaren att utföra en mer detaljerad analys än vad som är möjligt enbart utifrån de uppgifter som finns hos Bolagsverket
 5. Värdering av ditt företag – En av våra professionella företagsvärderare sätter igång med värderingen. I detta moment ingår eventuella intervjuer, besiktning och annat som definierats av offerten
 6. Leverans – Leveranstid beror på värderingens omfattning. Vanligtvis brukar leverans vara möjlig inom 7-10 arbetsdagar.

Här hittar du våra allmänna köpevillkor för denna tjänst.

Vanliga frågor om våra företagsvärderingar

En professionell företagsvärderare utför värderingen utifrån de resultatrapporter och balansräkningar som finns hos Bolagsverket. Dessutom tas hänsyn till de uppgifter som du skickar in i samband med beställningen. Därmed får du en värdering som är mycket mer nyanserad än de automatiska värderingar som erbjuds på nätet. Beställer du Skräddarsydd Värdering kan dessutom intervju, företagsbesiktning, rådgivning med mera ingå.

Vi levererar vår Värdering Basic inom 2-5 arbetsdagar efter beställning. Leveranstid för Skräddarsydd Värdering beror på omfattningen men i de flesta fall kan den levereras inom 7-10 arbetsdagar, ibland snabbare.

Din företagsvärdering levereras i form av en PDF till den mailadress som du anger i samband med beställningen.

Alla våra företagsvärderingar visar det uppskattade dagsaktuella värdet (aktievärde) på det aktiebolag som värderas i form av totalt värde och pris per aktie. Dessutom bifogar vi balansräkning och resultaträkning samt viktiga nyckeltal. Beställer du Skräddarsydd Värdering specificeras vad som ingår i offerten.

Till skillnad från andra företagsvärderingar online som kostar ungefär lika mycket är våra värderingar inte automatiska / maskinella. Det är en professionell företagsvärderare som utför jobbet, vilket ger ett mer rättvisande värde på bolaget. Därför behöver du vänta några dagar på rapporten.

Vi ber dig beskriva företagets verksamhet och anledning till att värderingen görs. Du har också möjlighet att ange ytterligare aspekter som kan påverka värderingen, exempelvis information om löner och anläggningstillgångar.

Företagsvärdering.com erbjuder värdering av alla typer av företag, oavsett om det är ditt bolag eller ett företag du är intresserad av att köpa. Det måste finnas minst tre årsbokslut hos Bolagsverket för vår Värdering Basic. För Skräddarsydd Värdering går även kortare historik bra eftersom vi kan tillämpa alternativa värderingsmetoder med den tjänsten.

Vår Värdering Basic kostar 9000 kronor plus moms. Vår tjänst Skräddarsydd Värdering är mer omfattande och kostar därför mer. Den utför vi efter en offert som anpassas efter dina behov.

Individuell rådgivning ingår endast i Skräddarsydd Värdering (när det avtalats). I Värdering Basic ingår inte rådgivning. Däremot erbjuds du att ställa specifika frågor i samband med att du ger oss inputs, vilka du får svar på inom ramarna för värderingen.